Aktualności: Sprawy urzędowe

PPNT – widać postępy

31 marca 2021

W Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii trwają intensywne roboty. Kolejne tereny są uzbrajane – to ponad 20 hektarów powierzchni dla następnych inwestorów. Przedłużona zostanie też ul. Metalowa. Inwestycje powinny zakończyć się w lipcu 2021 r.

W ramach uzbrajania działek w PPNT powstają drogi wewnętrzne – 3 odcinki o łącznej długości prawie 1,5 km. Wykonano ich podbudowę. Widać także rozdzielenie chodnika od jezdni, przy której położono krawężniki. Wyraźnego kształtu nabrało też nowe rondo, wybrukowane już dookoła. Trwają prace przy budowie chodnika – są obrzeża, częściowo położono też nawierzchnię z kostki betonowej. Z kolei na powstającym ciągu pieszo-rowerowym będzie komfortowa nawierzchnia bitumiczna.

Trwają także prace na przedłużeniu ul. Metalowej. Nowa jezdnia połączy kolejne tereny inwestycyjne z już istniejącymi. Możemy zobaczyć część warstwy podbudowy. Układane są krawężniki. Widać także koryto pod chodnik i ciąg pieszo-rowerowy. Inwestycja poprawi funkcjonalność terenów w PPNT, ale również zwiększy bezpieczeństwo pieszych i kierowców w tym miejscu. Wszystkie nowe drogi oświetli kilkadziesiąt ledowych latarń.

Wartość prac w PPNT to ponad 30 000 000 zł. Na co dzień w parku pracuje około 4000 osób. Dzięki nowym inwestycjom kolejni przedsiębiorcy będą mieli dobre warunki do rozwoju swoich firm, a co za tym idzie – stworzenia większej liczby miejsc pracy dla stargardzian. Z kolei już zatrudnieni w PPNT zyskają bezpieczny i wygodny dojazd do pracy o każdej porze.

Zdjęcia: UM w Stargardzie