Aktualności: Sprawy urzędowe

Prezydent jednogłośnie poparty

20 czerwca 2023

Po raz szósty prezydent Rafał Zając otrzymał absolutorium. To akceptacja jego pracy w 2022 roku i potwierdzenie, że Stargard jest odpowiednio zarządzany. Takie poparcie oznacza także właściwą realizację budżetu miasta. Wszyscy radni Rady Miejskiej obecni na czerwcowej sesji zagłosowali za udzieleniem prezydentowi absolutorium.

Ubiegły rok nadal wymagał radzenia sobie z konsekwencjami pandemii koronawirusa. To zarówno wyzwania organizacyjne, ale i finansowe. Wojna w Ukrainie spowodowała z kolei konieczność koncentracji na niesieniu sprawnej i właściwej pomocy ludziom, którzy uciekali z tamtych terenów również do Stargardu. – Mimo wielu trudów sporym wysiłkiem nadal inwestowaliśmy. Nasze miasto jest doskonałym przykładem, że to w oczywisty sposób wpływa na dynamiczny rozwój, ale i budowanie potencjału w przyszłości. Blisko 70 000 000 zł wprost z budżetu Stargardu wydaliśmy na inwestycje. Doliczając do tego działania naszych spółek, otrzymaliśmy imponującą kwotę 100 000 000 zł włożoną w dalszy rozwój miasta, mieszkańców i lokalnego biznesu – mówi prezydent Rafał Zając.

Także w 2022 roku Stargard z powodzeniem pozyskiwał kolejnych dużych inwestorów, którzy już niedługo zaczną budować swoje siedziby w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii. – Wśród największych można wymienić Capri-Sun, koncern, który zajmuje pierwsze miejsce wśród producentów napojów dla dzieci oraz firmę Ege Kimya wytwarzającą komponenty do produkcji baterii do samochodów elektrycznych. Trzeba jasno powiedzieć, że za wszystkimi sukcesami ubiegłego roku stoją oczywiście ludzie. Jestem otoczony zespołem osób pełnych pasji, zaangażowania, odpowiedzialności za miasto i lokalnej tożsamości, którzy tworzą historię – mówi prezydent Rafał Zając. W jego ocenie Stargard jest w przełomowym momencie rozwojowym. – Kiedyś rósł na handlu, gdy budowali go kupcy. Później rozkwit przemysłu dał też węzeł kolejowy. Dziś nasze miasto właśnie w oparciu o rozwój gospodarczy ma swój kolejny historyczny moment, którego jesteśmy świadkami – dodaje prezydent.

W 2022 r. dochody Stargardu ogółem wyniosły ponad 440 000 000 zł. Najwyższą pozycję stanowiły dochody z podatków i opłat (37,68%). Wydatki ogółem to kwota przeszło 417 000 000 zł. Rok 2022 zakończyliśmy z nadwyżką budżetową w wysokości blisko 36 000 000 zł.

Zdjęcia: UM w Stargardzie