Aktualności: Sprawy urzędowe

Przebudowa dróg w Parku Przemysłowym

22 maja 2019

Trwają prace związane z rozbudową dróg Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii. Roboty obejmują przedłużenie część ul. Metalowej oraz budowę fragmentu drogi wewnętrznej – prostopadłej do ul. Metalowej – przy hali Waimea, która będzie otwarta już w czwartek (23.05).

Trwa rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej. Pas lotniska jest rozkruszany i wykorzystywany jako podbudowa nowej drogi. Wzdłuż asfaltowej jezdni zamontowane będzie oświetlenie. Wykonana zostanie też kanalizacja. Całość uzupełni ciąg pieszo-rowerowy. Prace idą sprawnie, zgodnie z planem. Inwestycję prowadzi firma STRABAG. Jej koszt to około 2 600 000 zł. Planowany termin zakończenia robót – wrzesień 2019 r.

W przyszłości rozbudowa ul. Metalowej będzie kontynuowana na istniejącym pasie.
Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii tętni życiem. Działają tam ogromne koncerny znane na świecie. Wszystkie zatrudniają w sumie około 4000 osób. Infrastruktura drogowa ważna jest zarówno w codziennym funkcjonowaniu firm, jak i dla ich pracowników.

Zdjęcie: UM w Stargardzie