Aktualności: Sprawy urzędowe

Przyjdź, posłuchaj, podebatuj

21 września 2021

Już 22.09. (środa) o 12:00 interesujące spotkanie. Na dużej scenie Stargardzkiego Centrum Kultury odbędzie się debata „Od Niezależności do NIEzależności”. Będzie można dowiedzieć się czegoś więcej m.in. o gazecie związkowej wydawanej w Stargardzie w 1981 r. To ciekawe wydawnictwo, w którym znajdowało się też miejsce na krytykę środowiska NSZZ „Solidarność”. Gośćmi wydarzenia będą ludzie biorący udział w tworzeniu tej gazety.

W debacie wezmą udział: Jadwiga Kałuska-Siwuda, Józef Stachowiak i Tomasz Zieliński. Poprowadzi ją Jolanta Aniszewska z Muzeum Archeologiczno-Historycznego. Goście opowiedzą m.in. o tytułowej „Niezależności”, czyli gazecie związkowej wydawanej w Stargardzie w 1981 r. Wspomną również trudne realia tamtych czasów. Wszyscy rozmówcy tworzyli „Niezależność”, a Jadwiga Kałuska-Siwuda i Józef Stachowiak zredagowali zarówno pierwszy numer, jak i „Biuletyn MKS Stargard” – wydanie strajkowe z marca 1981 r.

Gazeta ukazywała się w naszym mieście przez prawie 7 miesięcy. W tym czasie wydano 25 numerów. Maksymalny nakład wyniósł 6000 egzemplarzy. Na łamach „Niezależności” poruszano przede wszystkim tematy dotyczące Stargardu i regionu. Nie unikano także krytyki środowiska NSZZ „Solidarność”. Czytelnicy gazety mieli szansę na zdobycie informacji, których nie można było znaleźć w „Głosie Szczecińskim” albo „Kurierze Szczecińskim”.

Udział w wydarzeniu jest darmowy.