Aktualności: Sprawy urzędowe

Przyszłość w naszych rękach

9 marca 2020

Trwają prace nad Strategią Rozwoju Stargardu na lata 2020-2030. Mieszkańcy mogą wypełnić ankietę, w której przekażą swoją opinię. Pomysły są zbierane do 17.03. (wtorek). Ankietę można znaleźć tutaj albo – w formie papierowej – w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. Czarnieckiego 17.

Każdy mieszkaniec wypełnia ankietę tylko raz – niezależnie od tego, jaką formę wybierze. Jest ona skierowana nie tylko do stargardzian powyżej 15 lat, ale także do osób, które na co dzień spędzają dużo czasu w naszym mieście – uczą się, pracują, korzystają z usług. W badaniu pojawiły się m.in. pytania o zadowolenie z funkcjonowania poszczególnych elementów życia w mieście. Można wypowiedzieć się o potrzebach różnych grup społecznych, a także wskazać to, co wymaga poprawy.

Opinia mieszkańców jest bardzo ważna podczas budowania nowej strategii rozwoju na kolejne lata. Jak zapewniają twórcy, wypełnienie ankiety zajmuje tylko kilka minut. Warto poświęcić ten czas na przekazanie swojego zdania. W niektórych pytaniach zamkniętych można udzielić kliku odpowiedzi, a inne mają formę otwartą. Ankietę można wypełnić do wtorku (17.03.) przez internet, klikając tutaj, albo – w formie papierowej – w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. Czarnieckiego 17.