Aktualności: Sprawy urzędowe

PSONI dba o parki

20 maja 2021

Podopieczni Stargardzkiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną każdego dnia pracują w miejskich parkach. Dbają o czystość, małą architekturę, a także ścieżki i alejki. Utrzymanie tych miejsc powierzył Stowarzyszeniu Zarząd Usług Komunalnych. Ostatnio – wspierając miasto i doskonaląc swoje umiejętności – skosili trawę w parkach Jagiellońskim, Popiela i Piastowskim. Zrobią to jeszcze w parkach 3. Maja i S. Batorego.

Członkowie PSONI dzięki pracy mogą się rozwijać i zyskują większą samodzielność. Na co dzień zajmują się terenami zielonymi, ale także gotują, prowadzą myjnię samochodową i pralnię dywanów. Organizują też imprezy okolicznościowe. Na facebookowym profilu pokazują swoją pracę. Z ich usług mogą również skorzystać osoby prywatne i firmy.

Stowarzyszenie będzie się opiekować stargardzkimi parkami do 2022 r. Za działania przez 3 lata otrzyma ponad 450 000 zł. W zakres prac wchodzi m.in. odśnieżanie, naprawa ławek i koszy na śmieci, a także dbanie o czystość na alejkach i ścieżkach. Dodatkowo bezpłatnie wspierają miasto w koszeniu trawy.

Stargardzkie parki mają powierzchnię ponad 37 hektarów. Największy teren zielony w mieście to Park Chrobrego – ma ponad 10 hektarów. Najmniejszy jest Park Piastowski. Stare Miasto otaczają planty, w skład których wchodzą parki: Chrobrego, Piastowski, Popiela, Jagielloński, Zamkowy, a także ciąg spacerowy nad Iną (równoległy do ul. M. Skłodowskiej-Curie). W innych częściach miasta stargardzianie bawią się i odpoczywają w Parku 3. Maja, S. Batorego, Podworskim i Panorama. Nad porządkiem i czystością wszystkich terenów zielonych czuwa ZUK.

Zdjęcia: PSONI