Aktualności: Działania społeczne

PSONI świętuje

4 grudnia 2023

Każdego roku 3 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji stargardzkie koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną tradycyjnie spotkało się w szerokim gronie swoich członków, podopiecznych i przyjaciół. Były podziękowania, gratulacje, a także chwila na podsumowanie dotychczasowych działań.

Przed rozpoczęciem wydarzenia zaproszeni goście mogli obejrzeć niezwykłą wystawę. Świąteczne stroiki, misternie malowane bombki, witraże, ozdobne talerze i dekoracje – wszystko to własnoręcznie stworzyli uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej. To niejedyny talent zdolnych ludzi z PSONI. Jaz zawsze przygotowali również występy artystyczne. Zaproszeni goście obejrzeli spektakl teatralny i posłuchali członków grupy wokalnej.

Stargardzkie koło Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną od ponad 30 lat daje swoim podopiecznym pracę, otacza opieką i pomaga w integracji. Dzięki temu stają się coraz bardziej samodzielni. Rozwijają również swoje pasje i talenty. PSONI prowadzi u nas Środowiskowy Dom Samopomocy i Zakład Aktywności Zawodowej. Kolejnym ważnym programem jest mieszkalnictwo wspomagane. Więcej o wszystkich działaniach stowarzyszenia można przeczytać tutaj.

Zdjęcia: Paweł Bieg