Aktualności: Sprawy urzędowe

PSONI szykuje parki na wiosnę

23 lutego 2022

Choć w ostatnich dniach pogoda nie rozpieszcza, podopieczni Stargardzkiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną intensywnie działają w miejskich parkach. Naprawiają ławki, kosze na śmieci i dbają o czystość alejek. Wszystko z myślą o stargardzianach, którzy już niedługo znów licznie zaczną odwiedzać te miejsca.

Najpierw – w 2018 r. – Stowarzyszenie dostało pod opiekę Park 3. Maja. Od 2020 r. PSONI dba już o wszystkie stargardzkie parki. To zadanie powierza im Zarząd Usług Komunalnych, który czuwa nad miejskimi terenami zielonymi. Pracownicy zatrudnieni w Zakładzie Aktywności Zawodowej działają o każdej porze roku. Zimą odśnieżają parkowe alejki i ścieżki. Latem bezpłatnie wspierali miasto w koszeniu trawy. Przez cały rok dbają o czystość tych terenów. Prowadzą także drobne naprawy – m.in. ławek i koszów na śmieci. Do 2022 r. otrzymają za to w sumie ponad 450 000 zł.

Dzięki takiej aktywności podopieczni PSONI mogą się rozwijać i zyskać większą samodzielność. Na co dzień pielęgnują tereny zielone, ale też porządkują i gotują. Pracownicy ZAZ CK bez problemu obsługują specjalistyczny sprzęt. Warto zajrzeć na ich facebookowy profil, gdzie pokazują efekty swoich prac. Z takich usług mogą skorzystać także firmy i osoby prywatne.

Zdjęcia: FB/Zakład Aktywności Zawodowej CK