Aktualności: Działania społeczne

PSONI zadba o parki

27 grudnia 2019

Stargardzkie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną wspiera podopiecznych, oferując im pracę. Gotują w „Centralnej Kuchni”, organizują imprezy okolicznościowe, prowadzą myjnię samochodową i pralnię dywanów. Teraz zadbają także o czystość i porządek w miejskich parkach. To szansa na rozwój oraz większą samodzielność dla osób z niepełnosprawnościami.

Zarząd Usług Komunalnych powierzył członkom PSONI utrzymanie miejskich parków. Do ich głównych zadań należeć będzie zapewnienie czystości i porządku tzw. zieleni niskiej, a także wyposażenia. Osoby niepełnosprawne zadbają też o stan ciągów komunikacyjnych – ścieżek, alejek i chodników. PSONI będzie opiekować się parkami do 2022 r. Za tę pracę Stowarzyszenie otrzyma ponad 450 000 zł.

W 2019 r. w kole PSONI aktywnie działały 42 osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz 119 rodziców i opiekunów. W ramach Stowarzyszenia prowadzone są Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy i Zakład Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia”. Dzięki możliwości pracy podopieczni PSONI mogą się rozwijać i zyskują większą samodzielność.

Członkowie PSONI zadbają o ład i porządek we wszystkich stargardzkich parkach. To tereny o łącznej powierzchni ponad 37 hektarów. Historyczną zabudowę Starego Miasta otaczają planty – jedno z najpiękniejszych miejsc w Stargardzie, chętnie odwiedzane przez mieszkańców. W ich skład wchodzą parki: Chrobrego, Piastowski, Popiela, Jagielloński, Zamkowy, a także ciąg spacerowy nad Iną (równoległy do ul. M. Skłodowskiej-Curie). ZUK dba też o pozostałe parki: 3. Maja, S. Batorego, Podworski i Panorama. Największy teren zielony w mieście to Park Chrobrego – jego powierzchnia wynosi prawie 10 ha. Najmniejszy jest z kolei Park Piastowski. Spacerowicze w tym miejscu mają do dyspozycji 0,68 ha.

Zdjęcie: UM w Stargardzie/archiwum