Aktualności: Sprawy urzędowe

Radni poparli mieszkańców – strefy nie będzie

28 maja 2019

Od września zlikwidowana zostanie Strefa Płatnego Parkowania. Dziś zdecydowali o tym radni Rady Miejskiej. Stało się tak po majowej ankiecie. Stargardzianie głosowali wtedy zarówno tradycyjnie – na kartkach, jak i w internecie.

Ostatecznie wynik ankiety był jednoznaczny. 70% mieszkańców opowiedziało się przeciwko funkcjonowaniu rozszerzonej SPP. – W obecnym, fragmentarycznym kształcie, nie spełnia ona swojej funkcji. Utrzymywanie strefy tylko na nielicznych drogach w Śródmieściu powoduje, że parkingi na ulicach przyległych do SPP są notorycznie zajęte. Przykładem może być ul. Mickiewicza, czy os. Tysiąclecia – mówił prezydent Rafał Zając.
Obecny ograniczony kształt strefy, obejmujący wyłącznie kilka ulic w Śródmieściu, jest dysfunkcyjny. Powoduje silne, negatywne oddziaływanie na obszar przylegający do strefy, a nią nieobjęty. W ten sposób możliwość korzystania z miejsc parkingowych jest ograniczona. Podstawą prawidłowego funkcjonowania strefy jest rotacja samochodów na istniejących miejscach postojowych. Właśnie dlatego zaproponowano rozwiązanie tych problemów przez rozszerzenie SPP do naturalnych miejskich „ekranów”, którymi w przypadku Stargardu są linia kolejowa i rzeka Ina.

Przesunięcie granic strefy było próbą znalezienia szybkiej recepty na trudności zgłaszane przez stargardzian. Prezydent Rafał Zając szanując wynik ankiety zaproponował ewolucyjne rozwiązanie tych problemów. Ze swoimi współpracownikami przygotował listę działań, które długofalowo będą konsekwentnie realizowane:
1. Komunikacja zbiorowa:
– wymiana taboru, zwiększanie częstotliwości połączeń, ułatwienia w dostępie do biletów, rozbudowa systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.
2. Komunikacja rowerowa:
– dalsza rozbudowa ścieżek rowerowych i budowa parkingów dla jednośladów,
– wydzielenie na jezdniach przestrzeni – pasów dla rowerów, podnoszących bezpieczeństwo przejazdu przez centrum.
3. Infrastruktura:
– budowa tunelu łączącego teren ZCP z ul. Wyszyńskiego,
– kontynuacja realizacji planu parkingowego – w tym roku m.in. przy ul. Żeromskiego i Strażniczej. Receptą na dolegliwości centrum będzie też parking typu park&ride na 300 aut przy ul. Barnima. Konsekwentnie zamierzamy także poszerzać ofertę parkingową we wszystkich dzielnicach miasta,
– budowa obwodnicy północnej – od ronda w pobliżu Tesco do ul. Podleśnej. W efekcie cały ruch tranzytowy pomiędzy Szczecinem a Goleniowem mógłby się odbywać już bez przejazdu przez ul. Pierwszej Brygady.
Z takiego rozwiązania skorzystają też mieszkańcy os. Zachód, Chopina, ale także Śródmieścia, którym tą drogą łatwiej będzie się przemieszczać.

Zdjęcie: UM w Stargardzie