Aktualności: Sprawy urzędowe

Radni radzą zdalnie

28 kwietnia 2020

Trwa pierwsza w historii Stargardu zdalna sesja Rady Miejskiej. W związku z epidemią koronawirusa radni nie spotkali się – jak co miesiąc – w Ratuszu. Obrady dobywają się dzięki wideokonferencji. Rajcy w komplecie zajmują się m.in. zmianą budżetu miasta, nadaniem nazwy rondu w ciągu ul. W. Broniewskiego, programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami i sprawozdaniem z działalności MOPS.

XVI sesja Rady Miejskiej wyjątkowo odbywa się w kilku miejscach jednocześnie. Przewodniczący Michał Bryła zasiadł w pustej sali obrad w Ratuszu przy Rynku Staromiejskim. Radni pozostali w domach. Wcześniej zostali przeszkoleni, dzięki czemu – wykorzystując swoje komputery – biorą pełny udział w obradach. Prezydent Rafał Zając i jego zastępcy połączyli się ze wszystkimi z Urzędu Miejskiego przy ul. S. Czarnieckiego.

Takie rozwiązanie ogranicza bezpośredni kontakt, a jednocześnie umożliwia sprawne prowadzenie sesji. Radni – dokładnie tak, jak w przypadku tradycyjnych obrad – mogą zgłaszać wnioski i wypowiadać się przy omawianiu konkretnych punktów. Zdalnie przeprowadzane są także głosowania nad projektami uchwał.

Transmisja wideo jest dostępna tutaj.

W aktualnościach na www.stargard.pl na bieżąco relacjonujemy szczegóły głosowanych uchwał.

Zdjęcie: UM w Stargardzie