Aktualności: Sprawy urzędowe

Radni zamknęli rok

17 grudnia 2019

Grudzień to dobry czas na bilans. Ostatnia w 2019 r. sesja Rady Miejskiej była okazją do podsumowań, planów na przyszłość i życzeń. Od początku swojej kadencji (październik 2018 r.) radni głosowali nad prawie 170 uchwałami podczas 13 sesji. Na komisjach spotykali się 55 razy. Złożyli ponad 30 interpelacji.

Radni mają za sobą pracowity rok. Po zakończeniu ostatniej w tym roku –  grudniowej sesji – spotkali się z prezydentem Rafałem Zającem i jego zastępcami. Była okazja do podsumowania całorocznej aktywności, a także rozmowa o planach na przyszłość.

– Dziękuję wszystkim radnym za owocną pracę, zrozumienie i umiejętność osiągania kompromisów. Cieszę się, że potrafimy dyskutować, żeby zmierzać do dalszego rozwoju Stargardu. Nasi radni są tym bezpośrednim głosem od mieszkańców, w który chcę się wsłuchiwać. Liczę na równie dobrą współpracę w zbliżającym się roku – mówi prezydent Rafał Zając.

Ostatnia w tym roku sesja – poza podjęciem bardzo ważnej uchwały budżetowej na 2020 r. – była też okazją m.in. do przyjęcia sprawozdań i planu pracy komisji na następnych 12 miesięcy.

Skład Rady Miejskiej stanowi 23 radnych – 10 kobiet i 13 mężczyzn. Poza regularnymi sesjami stale pracują też w 5 komisjach: rewizyjnej, budżetu, gospodarki i rozwoju, skarg, wniosków i petycji, oświaty, kultury i sportu oraz komisji społecznej. Rajcy regularnie spotykają się też z mieszkańcami podczas dyżurów. Ich harmonogram można znaleźć tutaj.

Comiesięczne sesje Rady Miejskiej to przede wszystkim praca nad uchwałami, mającymi wpływ na niemalże każdy aspekt życia w Stargardzie. Głosowanie dotyczy spraw strategicznych – budżetu i planu zagospodarowania przestrzennego, ale także np. nazewnictwa ulic czy pomocy dla zwierząt.

Kolejna sesja RM jest zaplanowana na 28.01.2020 r.

Zdjęcie: UM w Stargardzie