Aktualności: Działania społeczne

Regał na znicze już jest

30 maja 2019

To nowość. Na cmentarzu przy ul. Kościuszki stoi regał, na którym można ustawiać osłony na znicze. W ten sposób będą wykorzystane ponownie, a do koszy trafi mniej odpadów.

Regał znajduje się w centralnej części cmentarza –
w pobliżu krzyża. Mogą z niego korzystać odwiedzający groby bliskich. – Osoby sprzątające groby, zamiast wyrzucać niepotrzebne znicze do pojemników na odpady, mają możliwość pozostawienia ich na regale. Dzięki temu inni będą mogli z nich ponownie nieodpłatnie skorzystać – mówi Julita Siek z Zarządu Usług Komunalnych.
Takie działanie umożliwi wielokrotne używanie jeszcze dobrych, nieuszkodzonych i kompletnych osłon na znicze. Akcja ma też charakter proekologiczny. Przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów w pojemnikach na cmentarzu.

Warto pamiętać o kilku zasadach dotyczących osłon zniczy, które powinny nadawać się do ponownego użycia
i być:
– niezniszczone, bez pęknięć i innych uszkodzeń,
– kompletne: posiadać wszystkie oryginalne elementy, np. przykrycie i podstawkę – jeśli takie wchodziły w skład osłony znicza,
– pozbawione zużytych wkładów.

Regał ustawił Zarząd Usług Komunalnych w ramach działań ekologiczno-edukacyjnych.

Zdjęcia: ZUK w Stargardzie