Aktualności: Edukacja

Rekrutacja w szkole muzycznej

22 lutego 2023

W Stargardzie mamy Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I stopnia. Jej uczniowie łączą zajęcia artystyczne z nauką podstawowych przedmiotów. Placówka rekrutuje do pierwszej klasy na rok szkolny 2023/2024. Wnioski są przyjmowane do 13.03. (poniedziałek) w sekretariacie OSM przy ul. Popiela 2. Można też wysłać e-mail na adres: sekretariat@zsstargard.pl.

O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się rodzice dzieci w wieku 6 lub 7 lat. Nabór na najbliższy rok szkolny odbędzie się na: fortepian, skrzypce, altówkę, wiolonczelę, kontrabas, obój, flet, klarnet, gitarę, perkusję, akordeon, trąbkę, fagot i saksofon. W ramach rekrutacji młodzi ludzie przejdą również tzw. badanie przydatności. Kandydaci będą musieli m.in. zaśpiewać krótką piosenkę, określić wysokie, średnie i niskie dźwięki oraz powtórzyć zaprezentowany przez nauczyciela schemat rytmiczny. Komisja sprawdzi również predyspozycje dziecka do nauki gry na wybranym instrumencie.

Nabór trwa do 13.03. (poniedziałek). W sobotę (11.03.) w szkole (sala nr 2) odbędą się również konsultacje dla kandydatów. Wszystkie dokumenty do wypełnienia i regulamin można znaleźć tutaj. Trzeba pamiętać, żeby do wniosku dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki w OSM. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 17.03. (piątek). Następnie rodzice powinni do wtorku (21.03.) złożyć w szkole pisemne oświadczenie, a ostateczną listę kandydatów przyjętych do OSM poznamy 22.03. (środa).