Strona głównaWpisyInneRocznica Sierpnia ’80

Aktualności: Sprawy urzędowe

Rocznica Sierpnia ’80

31 sierpnia 2022

Każdego roku w całym kraju wspominane są wydarzenia z sierpnia 1980 r. W Stargardzie również pamiętamy o tym, że po fali ogólnopolskich strajków robotniczych podpisano 4 porozumienia – zawarte pomiędzy komitetami strajkowymi a rządem PRL. Jedno z nich przyjęto w Szczecinie.

W naszym mieście w kościele św. Jana znajduje się pamiątkowa tablica NSZZ „Solidarność”. To właśnie tam na pamiątkę wydarzeń z sierpnia 1980 r. przedstawiciele władz samorządowych i różnych organizacji składają symboliczne kwiaty. W tym roku po raz kolejny zrobił to prezydent Rafał Zając i jego zastępca Ewa Sowa. Tradycją w Stargardzie jest również uroczyste nabożeństwo.

Jednym z najważniejszych efektów porozumień sierpniowych było zalegalizowanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Organizacja objęła swoim zasięgiem całą Polskę. Należało do niej 10 000 000 formalnych członków. Powstanie NSZZ „Solidarność” jest uznawane za jedno z najważniejszych wydarzeń końca XX wieku. Ruch zapoczątkował przemiany społeczne i polityczne w wielu krajach Europy i świata.

Zdjęcia: Paweł Bieg