Aktualności: Działania społeczne

Rodzinom dobrze w Stargardzie

14 maja 2021

15 maja na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Rodziny. To święto ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych. W naszym mieście jest wiele form wsparcia całych rodzin, jak i ich poszczególnych członków. Są programy dla dzieci, dorosłych i seniorów. Przy okazji tego święta przypominamy, z czego mogą skorzystać stargardzianie.

W mieście realizowany jest program „Szkoła, Rodzina, Środowisko”. W jego ramach podejmowane są działania, które mają zapobiegać sytuacjom kryzysowym. To również wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci. Najmłodsi biorą udział m.in. w rozwijających zajęciach pozalekcyjnych, a rodzice uczestniczą w warsztatach, podczas których otrzymują wsparcie doświadczonych pedagogów i psychoterapeutów.

Stargardzianie mogą także otrzymać dofinansowanie na opiekę nad najmłodszymi dziećmi. To 350 zł dla malucha chodzącego do niepublicznego żłobka, a 150 zł – na opiekę w klubie dziecięcym. W naszym mieście działają także cztery placówki wsparcia dziennego. Są tam głównie realizowane programy socjoterapeutyczne. W 2020 r. w zajęciach w Harcerskiej Świetlicy Środowiskowej „Trzepak” prowadzonej przez stargardzki hufiec uczestniczyło 70 osób. Nad pozostałymi placówkami czuwa Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Tylko w zeszłym roku przychodziło do nich 85 dzieci i młodzieży w różnym wieku.

Kolejną formą wsparcia jest mieszkalnictwo wspomagane. Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” i Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego realizują kilka programów pomocy. To m.in. mieszkania dla osób opuszczających całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Na pomoc mogą liczyć także rodziny, których członkowie mają różne formy niepełnosprawności. Miasto dofinansowuje grupy wsparcia i terapii dla rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami. Zajęcia prowadzi Stowarzyszenie Nauczycieli i Rodziców Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.

Cały szereg działań wspierających rodziny realizuje także na co dzień Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. To m.in. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, rozwiązywanie problemów związanych z uzależnieniami oraz oparcie w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. W tym roku MOPS realizuje dodatkowo projekt zapewniający opiekę wytchnieniową i pomoc asystentów osobistych dla stargardzian zajmujących się niepełnosprawnymi członkami swoich rodzin.

W naszym mieście całe rodziny korzystają też ze Stargardzkiej Karty Mieszkańca. Dzięki temu płacą mniej m.in. za bilety MPK i bilety do kina. Posiadacze SKM mają też pierwszeństwo w przyjęciu dzieci do miejskich przedszkoli i żłobka. Więcej można przeczytać tutaj.

Stargard wielokrotnie zdobywał nagrody i wyróżnienia za skuteczne działania we wszystkich tych obszarach, np. w konkursie Prezydenta RP „Dobry Klimat dla Rodziny” i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Samorząd Przyjazny Rodzinie”.