Aktualności: Sprawy urzędowe

Rowerem przez Nasienną

29 czerwca 2021

Zakończyła się budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Nasiennej. Inwestycja została wykonana znacznie szybciej niż zakładano. Piesi i rowerzyści mogą już korzystać z ponad 600 m komfortowej nawierzchni. Pojawiły się też dwie nowe wiaty przystankowe, a jesienią będzie nasadzonych 15 drzew.

Choć zgodnie z przewidywaniami całość powinna być gotowa dopiero w październiku, roboty zakończyły się dużo wcześniej. Dzięki temu stargardzianie mogą korzystać ze ścieżki już latem. Z kolei nowe wiaty przystankowe przydają się przy oczekiwaniu na miejskie autobusy. Dodatkowo jesienią po przeciwnej stronie ścieżki zostaną posadzone drzewa. Ul. Nasienną ozdobi 15 lip drobnolistnych.

Ciąg pieszo-rowerowy w Stargardzkim Parku Przemysłowym to jedna z części dużej inwestycji o łącznej wartości 12 300 000 zł. W jej ramach wybudujemy kolejne 2 km ścieżek dla cyklistów. Na ten cel miasto pozyskało 9 600 000 zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Nowe ścieżki rowerowe powstaną także wzdłuż ul. Barnima i ul. Spokojnej – każda o długości ok. 600 m oraz przy ul. Armii Krajowej – prawie 400 m długości.

Wartość prac wzdłuż ul. Nasiennej to prawie 820 000 zł. Wykonawcą inwestycji była firma „BEN-BRUK” Benedykt Chłap ze Stargardu.

Zdjęcia: UM w Stargardzie