Aktualności: Sprawy urzędowe

Rozmawiali o części obwodnicy

15 czerwca 2023

Kończą się prace nad przygotowaniem projektu fragmentu obwodnicy północnej Stargardu w ciągu ul. Hanzeatyckiej, od ul. Stralsundzkiej do ul. H. Wieniawskiego. Wykonawca dokumentacji przeprowadził profesjonalne pomiary i prognozy ruchu, a także niezbędną fachową analizę akustyczną. Wyniki zaprezentowano zainteresowanym mieszkańcom podczas kolejnego spotkania dotyczącego planowanej inwestycji.

Budowa pierwszego odcinka obwodnicy – od ul. Składowej do ul. E. Orzeszkowej – zakończyła się na początku lutego. To 900 metrów drogi, rondo, ale także chodniki, ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe. Całość oświetla prawie 50 lamp LED, a deszcz odbiera nowa kanalizacja. Jest także bardzo dużo zieleni – prawie 200 drzew i ponad 2400 krzewów. Więcej pisaliśmy o tym tutaj.

Pod koniec maja miasto podpisało umowę na kolejną część obwodnicy północnej – od ul. H. Wieniawskiego do wiaduktu na ul. Składowej, która umożliwi płynne połączenie z ul. Podleśną. Ruszyło już jej projektowanie. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na początek 2024 roku. Ten odcinek razem z ukończonym fragmentem od ul. E. Orzeszkowej do ul. Składowej pozwolą na zdecydowane usprawnienie ruchu w całym mieście i przeniesienie go poza centrum. Więcej pisaliśmy o tym tutaj.

Na ukończeniu są też prace przy dokumentacji następnego odcinka obwodnicy północnej – w ciągu ul. Hanzeatyckiej, od ul. Stralsundzkiej do ul. H. Wieniawskiego. Również w tym przypadku mieszkańcy zainteresowani inwestycją mogli zgłaszać swoje sugestie i uwagi. Podczas kolejnego spotkania w tej sprawie prezydent Rafał Zając, projektant drogi i pracownicy Wydziału Inżynierii Urzędu Miejskiego odpowiadali na pytania i wątpliwości stargardzian. Najwięcej czasu poświęcono na kwestie związane z hałasem generowanym przez przejeżdżające samochody. Wyniki profesjonalnych analiz wykazały, że w przypadku tego odcinka obwodnicy wystarczające będzie nasadzenie odpowiednich roślin. One z powodzeniem zminimalizują odgłosy aut. Przeprowadzone badania z wielu względów nie dają możliwości montażu tam typowych ekranów akustycznych. Efekty wykonanych pomiarów wykluczają pozyskanie ewentualnych dofinansowań na ten cel. Niezależnie od tego w finalizowanym projekcie znajdą się naturalne – zielone – rozwiązania niwelujące hałas dobiegający z drogi. Wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe, rośliny zostaną nasadzone naprawdę gęsto.

W przyszłości obwodnica zacznie się już na ul. Hanzeatyckiej. Pobiegnie od ronda w pobliżu dawnego Tesco, przetnie projektowany odcinek od ul. H. Wieniawskiego do wiaduktu na ul. Usługowej, połączy się z oddanym do użytku fragmentem na ul. E. Orzeszkowej i dalej do granic miasta. W ten sposób nawet tysiące aut dziennie ominą przejazd przez centrum. Docelowo obwodnica włączona będzie do fragmentu przygotowywanego przez GDDKiA i łączącego drogi krajowe nr 20 i 10, jak również drogę wojewódzką nr 106 w kierunku Nowogardu. Korzyści odczują zmotoryzowani i piesi mieszkańcy osiedli Zachód i Chopina, ale także Śródmieścia.

Zdjęcia: UM w Stargardzie