Aktualności: Biznes

Są pieniądze na pożyczki

3 sierpnia 2020

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego pozyskała kolejne środki na tzw. pożyczki płynnościowe. Dzięki temu właścicielom lokalnych firm łatwiej będzie przetrwać trudny czas pandemii koronawirusa. Takie pieniądze można przeznaczyć na bieżące potrzeby związane z prowadzeniem biznesu. To wsparcie przede wszystkim dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Już w pierwszych miesiącach po ogłoszeniu pandemii do przedsiębiorców popłynęły 4 000 000 zł. Teraz SARL otwiera kolejny strumień wsparcia. Pomoc finansowa od miasta jest dedykowana głównie tym firmom, które nie dostały środków od rządu. Mogą ją otrzymać przedsiębiorstwa działające w sektorach szczególnie dotkniętych skutkami epidemii – m.in. branża usługowa. Firmy powinny prowadzić działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego i posiadać zdolność kredytową. Pieniądze mogą być przeznaczone np. na zabezpieczenie płynności finansowej przedsiębiorstwa, a także wypłatę wynagrodzeń pracownikom, zakup towarów i finansowanie zobowiązań, które powstały po 1.01.2020 r.

Pożyczkę w wysokości do 25 000 zł mogą otrzymać podmioty opłacające zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej. Z myślą o pozostałych podmiotach przygotowano wsparcie do 250 000 zł. Maksymalny okres spłaty pożyczki to 60 miesięcy (5 lat). Przedsiębiorca może ubiegać się o 6-miesięczną karencję w spłacie kapitału pożyczki lub w spłacie kapitału i odsetek – przy założeniu, że nie wydłuży ona maksymalnego okresu spłaty.

Dokumenty do pobrania i szczegółowe informacje można znaleźć tutaj. Wypełnione wnioski należy przesłać na adres e-mail: biuro@sarl.pl.

Zdjęcie: UM w Stargardzie/archiwum