Aktualności: Sprawy urzędowe

SBO 2023 – zgłoszenia ruszyły

30 maja 2022

Na ten moment co roku czekają najbardziej kreatywni mieszkańcy. Można już zgłaszać swoje propozycje do Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego 2023. W dziewiątej edycji jest do wydania aż 2 100 000 zł. Pomysły na inwestycje są przyjmowane do 10.06. (piątek). Znamy także pozostałe ważne terminy tegorocznego SBO.

Swoje projekty można zgłaszać na kilka sposobów. Najwygodniej oczywiście zrobić to przez internet, klikając tutaj. Dostępne są również formularze w formie papierowej, a także do pobrania z załączników poniżej oraz bezpośrednio ze specjalnej strony internetowej SBO 2023.

Swój pomysł do realizacji w ramach SBO może zgłosić każdy mieszkaniec naszego miasta, niezależnie od wieku. Osoby niepełnoletnie muszą jednak dostarczyć zgodę podpisaną przez rodzica lub opiekuna. Wzór można pobrać z załącznika poniżej, ze strony www.stargard.budzet-obywatelski.org i w Urzędzie Miejskim przy ul. S. Czarnieckiego 17. Dodatkowo do każdej propozycji trzeba dołączyć listę z 30 podpisami mieszkańców popierających projekt.

W formularzu należy wskazać nazwę i lokalizację projektu, a także szacowane koszty inwestycji. Propozycje są przyjmowane niezależnie od obszaru, na którym mieszka zgłaszający – każdy może wskazać projekt do realizacji w dowolnym miejscu. Do zgłoszenia warto też dodać materiały pomocnicze – np. zdjęcia, wizualizacje, mapy. Głosowanie na zaakceptowane projekty odbędzie się w dniach 18.07.-5.08. Wyniki poznamy we wrześniu.

Dotychczas w naszym mieście odbyło się 8 edycji SBO. Mieszkańcy wskazali do realizacji łącznie 87 projektów, oddając w sumie ponad 81 000 głosów. Od 2013 r. pomysły wybrane w ramach budżetu obywatelskiego w Stargardzie pochłonęły 14 100 000 zł.

SBO 2023 – formularz zgłoszeniowy

SBO 2023 – lista poparcia

SBO 2023 – zgoda rodzica/opiekuna