Aktualności: Działania społeczne

SBO – głosowanie ruszyło

5 sierpnia 2019

W poniedziałek (5.08.) rozpoczęło się głosowanie na projekty zgłoszone w tegorocznej edycji Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy mogą wybierać spośród 32 propozycji. Warto poznać wszystkie inwestycje i sprawdzić, jak najwygodniej oddać głos.

Każdy mieszkaniec bierze udział w głosowaniu tylko raz. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranych projektach na odpowiedniej karcie do głosowania, przyporządkowanej do danego obszaru. Głosujący może wybrać maksymalnie trzy – jego zdaniem – najważniejsze projekty, będące w obszarze zamieszkania lub dwa projekty ze swojego obszaru zamieszkania i jeden tzw. „złoty głos” – na pomysł zgłoszony w pozostałych rejonach miasta. W drugim przypadku należy wyszukać obszar oraz nazwę projektu i wpisać je na kartę do głosowania. Zaznaczenie więcej niż trzech zadań spowoduje, że głosy przyznane zostaną tylko trzem projektom, które znajdują się na liście najwyżej.

Kartę należy wypełnić drukowanymi literami:

– imię i nazwisko,

– adres zamieszkania,

– czytelny podpis.

Karty z nieuzupełnionymi polami będą uznawane za nieważne.

Uzupełnione karty będą przyjmowane w terminie od 5.08.2019 r. do 30.08.2019 r. Są dwie możliwości oddania głosu:

– osobiste dostarczenie karty do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. Czarnieckiego 17 (poniedziałek – piątek, 8:00 – 18:00),

– przesłanie pocztą na adres: Urząd Miejski, ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Głosowanie internetowe odbędzie się za pomocą platformy do głosowania dostępnej na stronie www.stargard.budzet-obywatelski.org. Aby zagłosować przez internet, najpierw trzeba zarejestrować się na tej stronie. Później należy zalogować się do platformy i dopiero wtedy można oddać głos. Głosowanie w internecie potrwa od 5.08.2019 r. do 30.08.2019 r. (do północy).

Tegoroczne propozycje są zróżnicowane. Obok dobrze znanych pomysłów pojawiły się zupełnie nowe. Są projekty budowy chodników, parkingów i placów zabaw, ale także ogród sensoryczny, pumptrack i budki lęgowe dla jerzyków. Opisy wszystkich projektów znajdują się tutaj.

Wyniki głosowania SBO 2020 poznamy podczas IV Stargardzkich Dni Seniora (sobota, 21.09.).