Aktualności: Sprawy urzędowe

SIS z budżetem

5 lipca 2021

W najnowszym numerze „Stargardzkiego Informatora Samorządowego” jest wszystko, co trzeba wiedzieć o tegorocznej edycji Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego. Harmonogram, zasady przyjmowania zgłoszeń i karty do wypełnienia – warto uważnie przeczytać cały SIS. Oprócz tego jak zawsze można dowiedzieć się o aktualnych wydarzeniach w mieście i nowych inwestycjach.

Głównym tematem lipcowego wydania Informatora jest Stargardzki Budżet Obywatelski 2022. Mieszkańcy już po raz ósmy będą mogli przedstawić swoje propozycje dotyczące np. budowy parkingu, chodnika, ścieżki rowerowej czy placu zabaw. Pomysły są przyjmowane od wtorku (6.07.). Projekty do realizacji w ramach SBO może zgłosić każdy mieszkaniec naszego miasta, niezależnie od wieku.

W najnowszym SISie znalazła się także relacja z absolutorium, którego udzielili prezydentowi Rafałowi Zającowi radni Rady Miejskiej. To oznacza, że jego praca została oceniona pozytywnie, a budżet w 2020 r. zrealizowano prawidłowo. Radni przyjęli również raport o stanie Stargardu, udzielając tym samym prezydentowi wotum zaufania.

Dużo dzieje się w zakresie nowych inwestycji. Miasto przekazało wykonawcy plac budowy pod parking typu Park&Ride. Przy ul. Barnima powstają miejsca postojowe dla 300 samochodów osobowych, zatoki dla autokarów i zadaszone stojaki dla rowerów. Sama ulica zostanie przebudowana – będzie szersza i ze ścieżką rowerową. Z kolei przy ul. Nasiennej przed terminem zakończyła się budowa ciągu pieszo-rowerowego. Powstało tam ponad 600 m komfortowej nawierzchni i dwie nowe wiaty przystankowe.

W lipcowym numerze Informatora można też znaleźć plan wydarzeń na całe Coolturalne Wakacje. Przy okazji warto obejrzeć też fotograficzną relację z pierwszej odsłony tegorocznych Dni Stargardu. Choć lato trwa w najlepsze, doceniamy pracę najzdolniejszych uczniów ze stargardzkich podstawówek. Prymusi, którzy w ubiegłym roku szkolnym uzyskali najwyższą średnią ocen w swoich szkołach, otrzymali nagrody od prezydenta Rafała Zająca.

Najnowszy SIS to również informacje o programie „Czyste Powietrze” i wskazówki dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Od 1.07. (czwartek) każdy właściciel lub zarządca budynku albo lokalu ma obowiązek zgłosić źródło ciepła lub źródło spalania paliw. Można to zrobić na kilka sposobów – wszystko zostało wyjaśnione w SISie.

Lipcowe wydanie Stargardzkiego Informatora Samorządowego niedługo trafi do skrzynek pocztowych w całym mieście. SIS można również pobrać z załącznika poniżej.

SIS 04 (131) – lipiec 2021