Aktualności: Sprawy urzędowe

SKM – do marca za PIT 2020

13 stycznia 2022

Już ponad 16 000 osób odebrało swoją Stargardzką Kartę Mieszkańca. Warto wiedzieć, że do 15.03. (wtorek) przy wyrabianiu SKM można pokazać pierwszą stronę rozliczenia za 2020 r. Takie karty będą ważne przez rok. Własną SKM można wyrobić wygodnie i bez kolejki w Stargardzkim Centrum Kultury, Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym, a także w AquaStar. Karty cały czas czekają także w Ratuszu na Rynku Staromiejskim i Urzędzie Miejskim przy ul. S. Czarnieckiego 17.

Pozostałe zasady są bez zmian. Rozliczony PIT musi zawierać adres zamieszkania w naszym mieście oraz wskazany Urząd Skarbowy w Stargardzie. Inne potrzebne dokumenty to: dowód tożsamości ze zdjęciem, a w przypadku osób powyżej 18. roku życia i kontynuujących naukę do 24. roku życia – do wglądu dokument potwierdzający kontynuację nauki (np. indeks, legitymacja) oraz deklaracja podatkowa rodzica/rodziców za poprzedni rok. Szczegółowe informacje są tutaj.

Stargardzka Karta Mieszkańca

Do 15.03. można otrzymać SKM na podstawie PIT-u za rok poprzedzający ubiegły rok rozliczeniowy. Przykładowo – wyrabiając kartę 13.01.2022 r. pokazujemy rozliczenie za 2020 r. Trzeba jednak pamiętać, że taka SKM będzie ważna tylko do 15.03.2023 r. Jeżeli przy wyrabianiu karty w 2022 r. przedstawimy rozliczony PIT za 2021 r., jej ważność wyniesie 2 lata od dnia wydania. Po 15.03.2022 r. SKM będą wydawane już tylko na podstawie rozliczenia za 2021 r.

Posiadacze Stargardzkiej Karty Mieszkańca korzystają z wielu zniżek i udogodnień. To m.in. pierwszeństwo w przyjęciu dzieci do miejskich przedszkoli i żłobka, tańsze wejściówki do AquaStar, Stargardzkiego Centrum Nauki „FILARY”, kina SCK i na koncerty. Warto wyrobić SKM i płacić mniej także za przejazdy autobusami MPK – tylko 40 zł za bilet miesięczny (20 zł bilet ulgowy). Z wielu okazji można również skorzystać u stargardzkich, prywatnych przedsiębiorców. Ich lista jest tutaj.