Aktualności: Sprawy urzędowe

SOM konsultuje

21 września 2023

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego prowadzi konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2030. Stargardzianie mogą wyrazić swoją opinię na kilka sposobów. Najwygodniej wysłać e-mail. Jest na to czas do 24.10. (wtorek).

Projektowana strategia to dokument, w którym zawarta będzie wizja i konkretne cele związane z rozwojem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Dla jej twórców ważne są uwagi mieszkańców SOM. Tutaj można zapoznać się ze strategią, a następnie wypełnić formularz (do pobrania z załącznika poniżej) i przekazać swoje sugestie w wybrany sposób:

– osobiście w siedzibie Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin, poprzez zgłoszenie uwag ustnie do protokołu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu +48 91 421 71 60,

– przesłanie pocztą na adres Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin (decyduje data wpływu),

– przesłanie pocztą elektroniczną na adres: strategia@som.szczecin.pl,

– poprzez system ePUAP, na adres skrytki Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego: /SSOM/SkrytkaESP,

Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się 5.10. (czwartek) o 15:00  w siedzibie Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Szczecin, pl. Kilińskiego 3, pok. 254 (II piętro). Aby wziąć udział w spotkaniu konsultacyjnym, wystarczy do 4.10. (środa) do 14:00 wypełnić tutaj formularz zgłoszeniowy. Liczba miejsc jest ograniczona.

Kolejne spotkanie – tym razem online – zaplanowano na 10.10. (wtorek) na 10:00. Link do transmisji będzie dostępny na stronie http://som.szczecin.pl/. Aby wziąć udział w wysłuchaniu publicznym, należy do 8.10. (niedziela) do 14:00 wypełnić tutaj formularz zgłoszeniowy. Liczba miejsc jest ograniczona.

17.10. (wtorek) o 10.00 odbędzie się wysłuchanie odwrócone, podczas którego przedstawiciele SSOM odniosą się do wypowiedzi przedstawionych podczas wysłuchania publicznego z 10.10. (wtorek). Link do wysłuchania udostępniony zostanie na stronie internetowej http://som.szczecin.pl/.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, pod numerem telefonu: +48 91 421 71 60 lub wysyłając e-mail na adres: strategia@som.szczecin.pl.

Konsultacje projektu strategii SSOM – formularz