Aktualności: Sprawy urzędowe

SOM – przyjdź, wypowiedz się

31 stycznia 2023

We wtorek (7.02.) o 16:00 w Urzędzie Miejskim (ul. S. Czarnieckiego 17, sala 111) rozpocznie się I etap konsultacji społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040). To dokument, którego zakres obejmuje m.in. zapewnienie mieszkańcom Stargardu i okolic dostępu do ekologicznego transportu wysokiej jakości. Każdy zainteresowany tym tematem może przyjść na spotkanie, dowiedzieć się więcej i przekazać swoje sugestie.

Konsultacje są okazją do poznania idei zrównoważonej mobilności, która może wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców całego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Jej główne cele to: zmniejszenie ruchu samochodowego, redukcja zanieczyszczenia powietrza i hałasu, przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu oraz stosowanie rozwiązań sprzyjających pieszym i rowerzystom. W takich spotkaniach biorą udział mieszkańcy m.in. Szczecina, Goleniowa i Świnoujścia. We wtorek (7.02.) w tym temacie będą mogli wypowiedzieć się stargardzianie. Wystarczy przyjść do UM między 16:00 a 19:00.