Aktualności: Działania społeczne

Spotkali się, żeby radzić

3 listopada 2022

14 członków nowej kadencji Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego rozpoczęło obrady. Są wśród nich członkowie organizacji pozarządowych, radni Rady Miejskiej oraz przedstawiciele prezydenta Stargardu. MRDPP zajmuje się m.in. sprawami dotyczącymi NGO, a także opiniowaniem projektów strategii rozwoju naszego miasta. Prezydent Rafał Zając wręczył symboliczne akty powołania.

– W Stargardzie niezwykle poważnie traktujemy organizacje pozarządowe, ludzi z nimi związanych i ich środowisko. Również dlatego potrzebne są takie zespoły jak Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Bardzo zależy mi na tym, żeby członkowie MRDPP dzielili się z nami swoimi pomysłami, refleksjami i przemyśleniami. Wciąż chcemy podnosić potencjał i aktywność trzeciego sektora, dlatego ważny jest wyraźny głos doradczy jego przedstawicieli. Sumując doświadczenia i dorobek każdego z członków rady, wspólnie możemy zrobić więcej, niż gdybyśmy działali osobno – mówi prezydent Rafał Zając.

MRDPP działa w Stargardzie od 2016 r. Kadencja rady trwa 3 lata. To organ opiniodawczy i konsultacyjny, na czele którego stoi przewodniczący wybierany spośród członków. MRDPP zajmuje się przede wszystkim sprawami związanymi ze współpracą miasta z organizacjami pozarządowymi. Wyraża również swoje zdanie przy tworzeniu projektów uchwał dotyczących szeroko pojętej sfery pożytku publicznego.

W skład nowej kadencji Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wchodzą:

– Wiesław Spychalski – Stowarzyszenie „Potrzebny Dom”,

– Anna Cokan – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie

– Monika Konopczyńska – Fundacja Camerata Stargard,

– Joanna Woloch – Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością „Godna Przyszłość”,

– Janusz Tartanus – Stowarzyszenie Ludzi Bezdomnych i Samotnych Matek z Dziećmi im. dr Tomasza Judyma (przewodniczący MRDPP tej kadencji),

– Jan Korolczuk – Związek Ukraińców w Polsce Koło w Stargardzie,

– Irena Nowakowska – Stowarzyszenie „Edukacja – Zdrowie – Aktywność”,

– Monika Kieliszak – radna Rady Miejskiej (wiceprzewodnicząca MRDPP tej kadencji),

– Krystyna Smolarek – radna Rady Miejskiej,

– Wanda Wysocka – radna Rady Miejskiej,

– Ewa Sowa – zastępca prezydenta Stargardu,

– Małgorzata Wójcik-Bąk – dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego,

– Sebastian Lewkowicz – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego,

– Anna Masłocha – podinspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i wspierania osób starszych w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego (sekretarz MRDPP tej kadencji).

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w takim składzie będzie działać do 2025 r.

Zdjęcia: UM w Stargardzie