Aktualności: Sprawy urzędowe

Sprawy urzędowe telefonicznie

12 marca 2020

Ze względów bezpieczeństwa podczas epidemii koronawirusa należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych – również w instytucjach. Wiele spraw w Urzędzie Miejskim można załatwić przez telefon lub e-mailowo. Pracownicy UM są do dyspozycji mieszkańców i starają się pomóc  używając tych form kontaktu. W trosce o dobro klientów, jak również pracowników ich obsługujących, apelujemy o ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum.

Wiele usług urzędowych możliwych jest do zrealizowania bez konieczności osobistej wizyty.

Zachęcamy do telefonicznego kontaktu:

Biuro Obsługi Klienta – tel. 91 578 48 81 (sprawy z zakresu gospodarki komunalnej, przestrzennej, polityki społecznej, oświaty).

Ewidencja ludności – tel. 91 578 08 69.

Dowody osobiste – tel. 91 577 13 04.

Urząd Stanu Cywilnego – tel. 91 577 07 93 lub 91 577 07 76.

Działalność Gospodarcza – tel. 91 578 48 09.

Alkohol, taxi – tel. 91 578 48 53.

Wykaz usług realizowanych on-line:

Stargardzka Karta Mieszkańca – wniosek możemy złożyć on-line. Zachęcamy do skorzystania z elektronicznego formularza.

Dowód osobisty – wniosek o wydanie dowodu osobisty także można złożyć on-line. Zachęcamy do skorzystania z elektronicznego formularza.

Meldunek – sprawy związane z meldunkiem na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące można załatwić za pośrednictwem tej strony.

Żłobki, przedszkola, szkoły – wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące naboru do żłobków, przedszkoli i szkół można pobrać za pośrednictwem tej strony. Wypełnione wnioski należy jednak zanieść osobiście do wybranych placówek.

Urząd Stanu Cywilnego – przy załatwianiu spraw w USC zalecamy korzystanie z profilu zaufanego. Usługami możliwymi do zrealizowania w tej formie są przede wszystkim: zgłoszenie urodzenia dziecka, zamawianie odpisów aktów stanu cywilnego, zamawianie zaświadczeń o stanie cywilnym, złożenie wniosku o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

Ewidencja ludności – wszystkie sprawy dotyczące klientów biura nie wymagają jego osobistej wizyty. Wnioski mogą być składane pocztą, a wszelkie uzupełnienia, czy wyjaśnienia można załatwić telefonicznie (91 577 08 69) lub mailowo (urzad@um.stargard.pl). To samo dotyczy porad w zakresie pomocy mieszkaniowej.

Wykaz pozostałych usług możliwych do zrealizowania w ramach e-urząd jest dostępny po kliknięciu tutaj.

O to, do jakiego wydziału zadzwonić, aby móc załatwić swoją sprawę, można pytać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, tel. 91 578 48 81. Dostępny jest także e-mail: urzad@um.stargard.pl.

Dokładny wykaz wszystkich wydziałów UM z bezpośrednimi numerami telefonu i adresami e-mailowymi znajduje się tutaj.

Do dyspozycji jest też Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Adres skrzynki elektronicznej ePUAP: /umstargard/SkrytkaESP.

Zdjęcie: Julia Chrobocińska/archiwum

Urząd Miasta Stargard