Aktualności: Sprawy urzędowe

Stargard bez azbestu

11 października 2022

W naszym mieście sukcesywnie usuwamy wyroby zawierające szkodliwy azbest. W tym roku z dachów zniknęły prawie 54 tony niebezpiecznych materiałów. Zapłaciliśmy za to ponad 43 000 zł.

Przez kilka ostatnich tygodni z nieruchomości w całym Stargardzie demontowane były pokrycia dachowe zawierające azbest. Następnie specjalistyczna firma zajęła się utylizacją niebezpiecznych odpadów. W ostatnich dwóch latach (2021 r. i 2022 r.) z naszych dachów zniknęło ponad 100 ton materiałów z azbestem. Dzięki temu poprawiło się bezpieczeństwo stargardzian.

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej wszystkie pokrycia z azbestem powinny zostać usunięte w Polsce do 2032 r. Takie materiały były popularne zwłaszcza w latach 60. i 70. XX wieku. Azbest używano wtedy do produkcji m.in. płyt falistych, rur i izolacji. Badania wykazały jednak, że kontakt z tą substancją zwiększa ryzyko nowotworów płuc, opłucnej i krtani.

Pieniądze na likwidację dachów z azbestem pochodzą z budżetu miasta. Na ten cel pozyskaliśmy również prawie 20 000 zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zdjęcia: ekofairplay.pl