Aktualności: Sprawy urzędowe

Stargard gotowy na zimę

4 grudnia 2019

Od początku listopada pługopiaskarki i pojazdy do oczyszczania chodników są w pełnej gotowości do pracy. Choć jesień w tym roku jest łagodna, Zarząd Usług Komunalnych prowadzi już akcję „Zima”. To zarówno dbałość o stan dróg i chodników w mieście, jak również działania podejmowane w parkach i na terenie zieleńców.

Pierwsza w tym roku akcja usuwania śliskości przebiegła z powodzeniem. W nocy około 3:00 na ulice wyjechały solarki. Dzięki sprawnym działaniom służb już o 6:00 z jezdni zniknęła śliska warstwa. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców udających się wcześnie rano do pracy lub szkoły. Służby zawsze robią wszystko, co mogą, żeby jak najszybciej reagować na negatywne skutki zimy. Niestety w godzinach największego natężenia ruchu zdarza się, że także solarki zatrzymują się w korkach. To wydłuża czas podjęcia interwencji. Akcja potrwa do końca marca, choć w przypadku dalszych mrozów i opadów może zostać przedłużona. Jeden wyjazd solarek i spycharko-pługów na ulice miasta to koszt ok. 18 000 zł.

W Stargardzie ulice przypisane są do trzech kategorii utrzymania – w zależności od ich znaczenia w układzie komunikacyjnym miasta. Przynależność do konkretnej kategorii decyduje o kolejności oczyszczania. Akcja „Zima” polega na usuwaniu skutków zimowej pogody. Z ulic i chodników sprzątany jest zarówno śnieg, lód, jak i błoto pośniegowe. Do dyspozycji służb są 4 solarko-piaskarki z możliwością nałożenia pługów, a także 3 zamiatarki z opcją zamontowania szczotek.

Miasto dba także o parki i tereny zielone – miejsca chętnie wybierane na zimowe spacery. W razie potrzeby chodniki i ścieżki rowerowe są oczyszczane i posypywane piaskiem. Akcję prowadzi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, a wszystkie działania koordynuje ZUK. Dodatkowo zarówno Straż Miejska, Policja, jak i Straż Pożarna są w kontakcie z MPGK, gdzie mogą zgłaszać konieczność uprzątnięcia konkretnego miejsca.

Warto też pamiętać, że za stan chodników i jezdni odpowiadają właściciele lub zarządcy poszczególnych dróg. W przypadku zaniedbania tego obowiązku Straż Miejska może nałożyć na te osoby mandat.

Zdjęcie: UM w Stargardzie/archiwum