Aktualności: Sprawy urzędowe

Stargard pomnikiem historii

6 sierpnia 2019

Kolegiata NMP i średniowieczne mury obronne znalazły się w albumie „100 pomników historii”. To wydawnictwo przygotowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Pomniki historii to najcenniejsze zabytki materialnego dziedzictwa kulturowego ustanawiane rozporządzeniem Prezydenta RP.

W okolicznościowym albumie znalazło się 100 wyjątkowych miejsc z całej Polski. Wśród nich – zespół kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta. Narodowy Instytut Dziedzictwa przygotował także film prezentujący najcenniejsze zabytki Stargardu. Wszystkie odcinki serii „Szlakiem miejsc niezwykłych – Pomniki Historii” można znaleźć na kanale NID na portalu YouTube.

Album „100 pomników historii” to nie tylko piękne fotografie, ale także garść przydatnych informacji. W tekście Anny Radźwickiej-Milczewskiej czytelnicy poznają historię miasta, kościoła i innych cennych zabytków Stargardu. Dzięki tym wspaniałym obiektom – Kolegiacie pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Świata i fortyfikacjom miejskim – Stargard znalazł się na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego, przebiegającym przez siedem krajów nadbałtyckich i obejmującym miasta z najwspanialszymi zabytkami architektury gotyckiej. (…) Zachowane do dziś umocnienia stanowią jeden z najciekawszych zespołów architektury obronnej w Polsce – pisze autorka.