Aktualności: Działania społeczne

Stargard wspiera stowarzyszenia

8 sierpnia 2019

Tylko w tym roku fundacje i stowarzyszenia dostaną z budżetu miasta w sumie ponad 5 000 000 zł na różną działalność. Wsparcie zostanie wykorzystane m.in. na pomoc potrzebującym mieszkańcom, a także na organizację wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukację. Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych do końca sierpnia czeka na sugestie i propozycje działań, które zostaną ujęte w Programie współpracy na rok 2020.​

Miasto udziela wsparcia w różnych aspektach funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń. Dzięki dofinansowaniu organizowane są wydarzenia kulturalne i sportowe integrujące lokalną społeczność. To także pomoc w prowadzeniu działalności edukacyjnej dotyczącej np. ochrony i promocji zdrowia czy ekologii. Organizacje pozarządowe zajmują się również prowadzeniem półkolonii dla dzieci z całego miasta.

Działalność fundacji i stowarzyszeń w Stargardzie jest bardzo szeroka. Są podmioty wspierające rodziny i osoby w trudnej sytuacji życiowej, a także pomagające seniorom. Dzięki ich inicjatywom podtrzymywana i upowszechniana jest też tradycja narodowa i świadomość obywatelska.

Fundacje oraz stowarzyszenia mogą liczyć na wsparcie finansowe z budżetu miasta. Trwają prace nad projektem Programu współpracy Miasta Stargard z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. Sugestie i propozycje zadań do realizacji można zgłaszać do 31.08. (sobota) w formie papierowej na adres Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Szczecińska 17 (Dom Kultury Kolejarza) lub e-mailowo w.maksel@um.stargard.pl.

Zdjęcie: Tadeusz Surma/archiwum