Aktualności: Edukacja

STBS docenione

3 lutego 2020

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego otrzymało wyróżnienie. Spółka została nominowana do tytułu Symbol Budownictwa Społecznego 2020. To ogólnopolski program prowadzony przez twórców „Monitora Biznesu” i „Monitora Rynkowego”, który promuje i docenia podmioty wyróżniające się w branży. Nominacja jest kolejnym dowodem na sprawne działanie STBS w naszym mieście.

Spółka została doceniona przede wszystkim za stosowanie nowatorskich rozwiązań i rozszerzenie działalności. STBS z sukcesami wykorzystuje środki pozyskane z Unii Europejskiej, a także od lat współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dzięki skutecznym programom w Stargardzie rozwija się budownictwo mieszkaniowe dla osób o szczególnych potrzebach – zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach Programu Pomocy Mieszkaniowej „Potrzebny Dom” powstają lokale dla osób starszych, opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze, a także dla osób z niepełnosprawnością. Inne ważne projekty zrealizowane w ostatnim czasie przez STBS to przedszkole na os. Pyrzyckim oraz noclegownia.

Nominacja do tytułu Symbolu Budownictwa Społecznego jest kolejnym wyróżnieniem dla spółki. STBS ma już na swoim koncie m.in. nagrodę I stopnia XX edycji ogólnopolskiego konkursu „Budowa Roku 2009” – jury doceniło zespół segmentów mieszkalnych dla osób w wieku 55+. Spółka otrzymała także list gratulacyjny od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej. STBS jest też doceniane na szczeblu lokalnym – program „Na Start” wyróżniono w Konkursie Gospodarczym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt został także uznany przez Stargardzką Izbę Gospodarczą Produktem Roku 2008.

Zdjęcia: STBS