Aktualności: Sprawy urzędowe

STBS – sukces rok po roku

13 maja 2022

Kolejne wyróżnienie dla Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Spółka zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Towarzystw Budownictwa Społecznego za 2022 r., utrzymując tym samym pozycję z ubiegłego roku. Zestawienie przygotowali specjaliści ze Strefy Gospodarki – dodatku tematycznego do Dziennika Gazety Prawnej.

– Wynik tego rankingu obrazuje cały wysiłek i wkład pracy ludzi tworzących nasz TBS. Pozycjonuje to wysoko zarówno spółkę, ale i sam Stargard. Ten sukces potwierdza, że wyróżniamy się w porównaniu z licznymi TBS-ami z całego kraju. To powód do dumy i, mam nadzieję, także motywacja do dalszego działania – mówi prezydent Rafał Zając.

Tylko Towarzystwo z Wrocławia wyprzedziło nasze TBS. Na II miejscu – podobnie jak w 2021 r. – uplasowaliśmy się wraz z Toruniem i Gdańskiem. Po raz kolejny na dalszych miejscach znalazły się duże miasta: m.in. Poznań, Katowice i Opole. Eksperci ze Strefy Gospodarki kolejny raz docenili stargardzkie TBS za szeroki zakres działań. Ważnym kryterium była również skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na inwestycje.

STBS buduje nowe mieszkania, remontuje kamienice, ale realizuje też programy mieszkalnictwa wspomaganego. To szansa na większą samodzielność dla stargardzian o szczególnych potrzebach seniorów, osób z niepełnosprawnościami, osób wychodzących z bezdomności i opuszczających pieczę zastępczą. Nasz system od lat jest wzorem dla innych samorządów, które wprowadzają u siebie podobne rozwiązania. Spółka zarządza ponad 620 budynkami w całym mieście.

Zdjęcie: UM w Stargardzie