Aktualności: Edukacja

Strajk nauczycieli – stan na 9:00

8 kwietnia 2019

Pracownicy oświaty rozpoczęli strajk. W Stargardzie do ogólnopolskiego protestu dołączyły 2 przedszkola. 5 aktualnie nie bierze w nim udziału. Strajkuje także 11 szkół podstawowych – wszystkie poza Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną I stopnia.
W proteście nie bierze udziału Młodzieżowy Dom Kultury.

Protestujące przedszkola:
Przedszkole Miejskie nr 5
Przedszkole Miejskie nr 7 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1)

Nieprotestujące przedszkola:
Przedszkole Miejskie nr 1
Przedszkole Miejskie nr 2
Przedszkole Miejskie nr 3
Przedszkole Miejskie nr 4
Przedszkole Miejskie nr 6

Protestujące szkoły podstawowe:
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1)
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa nr 9
Szkoła Podstawowa nr 10
Szkoła Podstawowa nr 11

Nieprotestujące szkoły podstawowe:
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia

Więcej informacji o strajku w Stargardzie znajduje się tutaj.