Aktualności: Działania społeczne

Strategia na pomaganie

19 grudnia 2023

W ubiegłym roku radni Rady Miejskiej przyjęli Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2022-2025. Podczas grudniowej sesji głosowali nad harmonogramem działań na cały 2024 rok. Dzięki temu wiemy, że na pomoc stargardzianom borykającym się z różnymi trudnościami oraz wsparcie członków ich rodzin wydamy co najmniej 3 200 000 zł.

W naszym mieście ludzie w trudnej sytuacji życiowej mogą liczyć na szerokie i przede wszystkim skuteczne wsparcie. Z pomocy korzystają także członkowie ich rodzin. Osoby uzależnione i współuzależnione opieką otacza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. To tam dostają porady i wsparcie psychologiczno-terapeutyczne. MOPS prowadzi też działania edukacyjne – m.in. poprawiające kompetencje wychowawcze rodziców i opiekunów. W „Szkole dla Rodziców” stargardzianie uczą się rozwiązywania problemów, a także zyskują cenną wiedzę, dotyczącą tego, co robić w kryzysowych sytuacjach.

Uzależnieni od alkoholu mogą bezpłatnie korzystać z terapii w przychodni przy ul. Składowej 2A. Na miejscu pomoc dostają również współuzależnieni – członkowie rodzin i bliscy oraz osoby z syndromem DDA (dorosłe dzieci alkoholików). Aby dostać takie wsparcie, trzeba najpierw zarejestrować się telefonicznie pod numerem 603 816 818 – we wtorki (8:00-10:00 oraz 18:30-19:00), środy (10:00-11:00) albo w czwartki (14:00-16:00). Przychodnia przy ul. Składowej działa od poniedziałku do piątku.

Zdarza się, że sytuacja życiowa zmusza ludzi do podjęcia najtrudniejszych decyzji. W naszym mieście działa Gminny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet lub kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia. Tam najbardziej potrzebujący mogą dostać schronienie i niezbędną terapię. W Stargardzie są również punkty wsparcia dziennego, z których głównie korzystają dzieci i młodzież. W takich miejscach otrzymują pomoc, a także uczą się prawidłowych postaw. Z kolei ci, którzy od dłuższego czasu nie mają pracy i borykają się z wieloma innymi trudnościami, mogą zgłosić się do Centrum Integracji Społecznej. Przy. ul. Z. Krasińskiego 19 działa placówka aktywizująca bezrobotnych, a także wspierająca stargardzian wychodzących z bezdomności i zmagających się z nałogami.

Z budżetu miasta finansujemy także działanie punktu profilaktyczno-konsultacyjnego dla osób zażywających substancje psychoaktywne i ich bliskich potrzebujących wsparcia. Stowarzyszenie MONAR prowadzi go przy ul. Wojska Polskiego 30/2. Po pomoc można się tam zgłosić we wtorki i w środy (13:00-18:00). Najlepiej wcześniej umówić się na spotkanie z terapeutą – wystarczy zadzwonić pod nr tel. 534 877 833.

W harmonogramie przyjętym przez radnych znalazły się także wydatki na działania edukacyjne i profilaktyczne. To bardzo ważny element całego systemu pomocy. Dzięki temu stargardzianie dowiadują się, że z każdej trudnej sytuacji można znaleźć wyjście – trzeba jednak wiedzieć, gdzie udać się po wsparcie w konkretnej sytuacji. Z kolei profilaktyka, zwłaszcza wśród młodych ludzi, pozwala zapobiegać problemom, które dopiero mogą się pojawić.

Wdrażanie w życie Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie to efekt pracy całego zespołu ludzi. Miasto cały czas współpracuje przy jego realizacji m.in. z organizacjami pozarządowymi, Policją, sądem, prokuraturą i placówkami ochrony zdrowia. Warto wiedzieć, że kompletny system obejmuje zarówno profilaktykę, interwencję, jak i integrację – czyli wszystkie elementy skutecznej i długofalowej pomocy.

Zdjęcie: pexels.com