Aktualności: Sprawy urzędowe

Sumujemy miliony

12 października 2023

Prawie 17 500 000 zł – właśnie tyle pieniędzy na inwestycje i zakupy pozyskaliśmy w ciągu ostatnich 3 miesięcy. III kwartał 2023 r. wygląda naprawdę imponująco. Do Stargardu znów płyną miliony z różnych źródeł. To zarówno fundusze unijne, programy rządowe, jak i darowizny. Jak zawsze przeznaczamy je m.in. na wsparcie stargardzian o szczególnych potrzebach i inwestycje, z których korzystają wszyscy mieszkańcy.

Kolejne pieniądze umożliwią rozbudowę następnej drogi w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii i wymianę oświetlenia wzdłuż kilku ulic na Starym Mieście. Na ul. J. Paderewskiego wyremontowany zostanie chodnik, a na ul. Szkolnej będzie następne wyniesione przejście dla pieszych. Inwestujemy również w cenne zabytki. Dzięki dofinansowaniom wykonane zostaną prace konserwatorskie konstrukcji dzwonowej i zespołu dzwonów w kościele pw. św. Jana oraz modernizacja wnętrza cerkwi prawosławnej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Konkretne pieniądze na realizację ważnej inwestycji otrzyma także Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Środki zewnętrzne wspomagają powstanie nowego budynku z 33 komfortowymi mieszkaniami przy ul. J. Śniadeckiego. Dofinansowania jak zawsze pozwolą także na realizację wsparcia dla stargardzian o szczególnych potrzebach – seniorów, osób z niepełnosprawnościami, dzieci korzystających w szkołach z bezpłatnych posiłków i ludzi mierzących się z problemami psychicznymi. Niemal co kwartał po środki zewnętrzne sięgają u nas instytucje kultury. Dzięki temu m.in. Książnica Stargardzka wzbogaci swoje zbiory, a Stargardzkie Centrum Kultury przeprowadzi remont i zakupi nowe wyposażenie.

Na rozpatrzenie w IV kwartale 2023 r. czekają kolejne wnioski. Jednak już teraz liczby prezentują się imponująco – od początku tego roku na różne inwestycje, zakupy i inicjatywy pozyskaliśmy łącznie ponad 36 500 000 zł. Wiele wskazuje na to, że w podsumowaniu całego 2023 r. pieniędzy będzie jeszcze więcej. Za kilka miesięcy dowiemy się, na co konkretnie je wydamy.

Zdjęcie: Agnieszka Gołąb