Aktualności: Edukacja

Szkoła bez ocen?

16 marca 2023

Kolejne podstawówki w Polsce rezygnują z dobrze znanego systemu wystawiania stopni. Zdaniem dyrektorów i pedagogów z tych placówek takie rozwiązanie przynosi wiele korzyści. Wzrasta motywacja uczniów – również tych, którzy przed zmianą metody nie osiągali wysokich wyników. „Weź mnie doceń, a nie oceń” – to hasło ciekawej debaty, w której wzięło udział ponad 130 nauczycieli ze szkół w Stargardzie i powiecie.

Spotkanie było okazją do szerokich rozmów o systemie oceniania uczniów. Prezentowano możliwości prowadzenia szkoły bez ocen i przykłady dobrych praktyk w tym zakresie z Norwegii, ale również z polskich placówek, które zdecydowały się na zmianę. Nauczyciele dostali też praktyczną wiedzę dotyczącą prawa oświatowego. Okazuje się, że obowiązujące przepisy pozwalają na wprowadzenie tzw. oceniania kształtującego. Najważniejsza w nim jest informacja zwrotna.

Kilkugodzinna debata to również okazja do dyskusji nauczycieli zainteresowanych wprowadzeniem zmian w systemie oceniania w swoich szkołach. Eksperci i praktycy w tych kwestiach odpowiadali na wszystkie pytania i podpowiadali jak najlepiej przeprowadzić taki proces. Wielu uczestników nawiązało kontakty, z których zamierzają korzystać w przyszłości.

Powiatową Debatę o Ocenianiu zorganizowały: Fundacja Szkoła bez Ocen, Instytut Zwinnej Edukacji, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Zespół Szkół nr 2. Wydarzenie było objęte patronatem prezydenta Stargardu i starosty stargardzkiego.

Zdjęcia: UM w Stargardzie