Aktualności: Sprawy urzędowe

Szukamy ławników

7 listopada 2023

Do 30.11. (czwartek) można zgłaszać kandydatów na ławników, którzy zasiądą w Sądzie Rejonowym w Stargardzie. Ich kadencja rozpocznie się w przyszłym roku i potrwa do 2027 r. W wyborach uzupełniających poszukiwane są osoby do orzekania w sprawach rodzinnych i z zakresu prawa pracy. W sumie czekamy na zgłoszenia 15 ławników.

Tę funkcję może pełnić osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończyła 30 lat;

4) jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczyła 70 lat;

6) jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Karty zgłoszenia wraz z listami poparcia przyjmowane są w Biurze Rady Miejskiej w Ratuszu (Rynek Staromiejski), II piętro, pokoje nr 207 i 208 od 8:00 do 15:30. Szczegółowe informacje o naborze i wzory wszystkich dokumentów można znaleźć tutaj. Papierowe wnioski są również dostępne w Biurze Rady Miejskiej w Ratuszu oraz w Biurze Obsługi Klienta (Urząd Miejski przy ul. S. Czarnieckiego 17).

Kandydatów na ławników mogą zgłosić: Prezes Sądu Rejonowego w Stargardzie, stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe (oprócz partii politycznych), a także co najmniej pięćdziesięciu obywateli. Zgłaszający muszą posiadać czynne prawo wyborcze i zamieszkiwać na stałe w Stargardzie.

Zdjęcie: pexels.com