Aktualności: Działania społeczne

Szukamy społeczników

3 października 2023

W Stargardzie doceniamy ludzi, który bezinteresownie pomagają innym. Jak co roku czekamy na zgłoszenia tych, którzy zasługują na nagrodę Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia w polityce społecznej. Takie wyróżnienie mogą otrzymać zarówno konkretne osoby, jak i organizacje. Wnioski są przyjmowane w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego (ul. S. Czarnieckiego 17) do 15.10. (niedziela).

Kartę zgłoszenia kandydata, listę poparcia i pełny regulamin przyznawania nagród są do pobrania z załączników poniżej. Społeczników może mianować minimum 50 mieszkańców, a także organizacje pozarządowe, miejskie instytucje polityki społecznej i podmioty mające inicjatywę uchwałodawczą (prezydent i radni Rady Miejskiej). Wnioski przyjmowane są do 15.10. (niedziela) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, ul. S. Czarnieckiego 17.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:

kategoria indywidualna „Młody Społecznik” – nagroda w wysokości 2000 zł dla osób, które nie ukończyły 18 lat,

kategoria indywidualna – nagroda w wysokości 5000 zł przyznawana osobom pełnoletnim,

kategoria zespołowa – nagroda w wysokości 5000 zł przeznaczona dla  instytucji i organizacji działających w obszarze polityki społecznej.

Wyróżnienie można otrzymać za szeroko pojętą działalność na rzecz drugiego człowieka – np. za aktywizację i integrację osób wykluczonych społecznie, a także za opiekę i wsparcie dzieci, osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Społecznicy proponują również programy, które pozwalają zapobiegać trudnościom mieszkańców z różnych środowisk albo rozwiązywać już istniejące problemy.

Zdjęcie: UM w Stargardzie/archiwum

Społecznik 2023 – regulamin

Społecznik 2023 – karta zgłoszenia

Społecznik 2023 – lista podpisów