Aktualności: Sprawy urzędowe

Szybko i sprawnie w urzędzie

6 lutego 2020

Prawie 110 000 spraw tylko w Biurze Obsługi Klienta UM oraz w Wydziale Spraw Obywatelskich i Urzędzie Stanu Cywilnego załatwiono w 2019 r. Do Ratusza przy Rynku Staromiejskim stargardzianie i okoliczni mieszkańcy zgłaszają się m.in. po dowód osobisty, ślub albo aby zarejestrować noworodka. W ubiegłym roku pozytywnie rozpatrzono aż 99,4% spraw.

W Ratuszu najwięcej osób zgłaszało się do dowodów osobistych – przede wszystkim po to, by złożyć wniosek o nowy dokument albo go odebrać. Przez cały 2019 r. obsłużono w tej sprawie prawie 15 000 osób. Niewiele mniej – niemal 13 000 klientów – załatwiało formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego. To przede wszystkim zawarcie małżeństwa i rejestracja urodzeń, ale także zgody na ślub za granicą, wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym i rejestracja zgonów.

W Ratuszu przy Rynku Staromiejskim można także wyrobić Stargardzką Kartę Mieszkańca. Taka opcja jest też dostępna w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim przy ul. S. Czarnieckiego 17. Dotychczas mieszkańcy odebrali już ponad 230 kart, a urzędnicy przyjęli przeszło 800 wniosków. Szczegóły dotyczące SKM znajdują się tutaj.

W Wydziale Spraw Obywatelskich prowadzona jest także ewidencja działalności gospodarczej. W ubiegłym roku w tej sprawie obsłużono niemal 4 500 osób. Dzięki sprawnemu systemowi biletów mieszkańcy mogą w łatwy sposób znaleźć interesujące ich stanowisko. Czytelne wyświetlacze informują o kolejności przyjmowania klientów, co także usprawnia obsługę. Średni czas oczekiwania na załatwienie sprawy wyniósł w 2019 r. tylko 5 minut i 30 sekund.

Zdjęcie: UM w Stargardzie