Aktualności: Sprawy urzędowe

Szymanowskiego – chodnik gotowy

22 lutego 2022

Kolejna inwestycja w wygodę i bezpieczeństwo pieszych w Stargardzie. Wzdłuż ul. K. Szymanowskiego wykonano nowy chodnik. To ponad 400 m komfortowej nawierzchni z kostki betonowej. Oprócz tego mieszkańcy zyskali tam wyremontowane wjazdy przy posesjach. Całość kosztowała ponad 300 000 zł.

W ramach prac wykonano też nasadzenia. Ul. K. Szymanowskiego ozdobiło 12 młodych wiśni japońskich. Inwestycję uzupełniły również nowe latarnie, które – w porozumieniu z miastem – wymieniła Enea Oświetlenie. Dzięki temu przechodnie zyskali jeszcze większy komfort poruszania się po tej części os. Chopina. Poprawiło się również bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i kierowców oraz rowerzystów.

W Stargardzie regularnie remontujemy chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, a także budujemy zupełnie nowe trasy. Tylko w ubiegłym roku przebudowany został chodnik przy pl. Majdanek i wzdłuż ul. F. Chopina. Rowerzyści zyskali ścieżkę przy ul. Spokojnej, a piesi i cykliści – ciąg wzdłuż ul. Nasiennej. Przedłużyliśmy także ul. W. Pileckiego. Cały czas trwają prace przy kompleksowym remoncie ul. Barnima oraz przy modernizacji chodnika przy ul. Kasztelańskiej.

Zdjęcia: UM w Stargardzie