Aktualności: Sprawy urzędowe

Usuń „kopciucha” i weź 7500 zł

29 marca 2021

Ponad 100 grantów czeka na stargardzian w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego. Mogą z nich skorzystać osoby fizyczne – mieszkające zarówno w kamienicach, jak i w domach jednorodzinnych. Każdy grant to kwota 7500,00 zł. Projekt trwa do końca 2023 r. lub do wyczerpania środków.

Dla kogo grant?

Dofinansowanie jest przeznaczone dla stargardzian, którzy mieszkają w zabudowie jedno- lub wielorodzinnej ze źródłem ciepła na paliwo stałe. Pod danym adresem nie może być zarejestrowana działalność gospodarcza. Efektywność energetyczna budynku powinna wynosić nie więcej niż EPH+W 150 kWh/m2 rocznie – określana na podstawie świadectwa. Posiadanie charakterystyki nie jest konieczne – taki dokument może być wykonany na koszt miasta. Stary piec trzeba wymienić przede wszystkim na podłączenie do sieci miejskiej. Jeśli nie ma takiej możliwości, to na ogrzewanie gazowe, w następnej kolejności: elektryczne, olejowe lub oparte na odnawialnych źródłach energii. W ostateczności można też zainwestować w urządzenie zasilane paliwem stałym o niskiej emisyjności.

Jak zdobyć dofinasowanie?

Etapy otrzymania grantu:

  1. złożenie wniosku o przyznanie grantu w ramach projektu,
  2. dołączenie świadectwa charakterystyki energetycznej wykonane na zlecenie wnioskodawcy o grant – jego brak nie dyskwalifikuje wniosku, miasto może zlecić wykonanie takiego dokumentu na własny koszt,
  3. podpisanie umowy o powierzenie grantu – dopiero po podpisaniu umowy można przystąpić do demontażu starego pieca i dokonać zakupu nowego,
  4. uzyskanie dokumentacji i odbiorów wymaganych prawem budowlanym (jeżeli dotyczy),
  5. wymiana źródła ciepła przez wnioskodawcę i na jego koszt,
  6. złożenie rozliczenia inwestycji wraz z dokumentami,
  7. przelew grantu na konto mieszkańca.

Zgłoszenie

Druki zgłoszeń znajdują się w  Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego (ul. S. Czarnieckiego 17) oraz na stronie internetowej www.stargard.pl – zakładka DLA MIESZKAŃCA – ikonka ZAŁATW SPRAWĘ – zakładka DOTACJE.

Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy dostarczyć do BOK – osobiście lub pocztą.

Obowiązkowe dokumenty przy zgłoszeniu o przyznanie grantu:

– wypełniony wniosek,

– potwierdzenie prawa dysponowania nieruchomością (kopia aktu notarialnego), a w przypadku najemców – zgoda właściciela,

– informacja z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej o braku możliwości podłączenia do sieci miejskiej lub informacja o planowanym podłączeniu,

– informacja z gazowni, np. warunki przyłączenia do sieci,

– w przypadku zabudowy wielorodzinnej zgoda zarządcy lokalu (np. uchwała wspólnoty), przy zabudowie jednorodzinnej zgoda wszystkich współwłaścicieli,

– fotografie pieca na paliwo stałe (mogą być wydruki).

Umowa

Po spełnieniu wszystkich powyższych warunków podpisywana jest umowa o powierzenie grantu. Okres trwałości projektu to 6 lat. Dopiero po podpisaniu umowy można przystąpić do wymiany pieca. Podczas trwania projektu odbędą się minimum 2 wizyty z urzędu.

Rozliczenie trzeba przedłożyć w terminie 30 dni od daty zakończenia inwestycji (daty dokumentu końcowego).

Obowiązkowe dokumenty przy składaniu rozliczenia:

– wypełniony druk rozliczenia,

– powykonawczy protokół szczelności – w przypadku instalacji gazowej,

– powykonawcza opinia kominiarska (jeżeli dotyczy),

– dokument potwierdzający utylizację pieca lub przekazania odpadu (dotyczy pieców kaflowych),

– fotografie nowej instalacji,

– potwierdzenie, że zainstalowano fabrycznie nowe źródło ciepła,

– fotografie nowego pieca i miejsca po likwidacji starego,

– zgłoszenie robót budowlanych lub pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy inwestycji).

Po spełnieniu powyższych wymagań na konto grantobiorcy realizowany jest przelew w wysokości 7500 zł.

Zdjęcie: pexels.com