Aktualności: Sprawy urzędowe

Więcej miejsc przy szkole

29 kwietnia 2020

7 dodatkowych miejsc postojowych zyskali kierowcy przy Szkole Podstawowej nr 5. Dodatkowo droga dojazdowa do parkingu została utwardzona. Z prac przeprowadzonych w tym miejscu skorzystają również piesi. W pobliżu – na moście nad Kanałem Młyńskim – wyrównano chodnik i wymieniono krawężniki.

Kierowcy zaparkują na dodatkowych miejscach przy szkole od strony ul. B. Chrobrego. Na istniejącym parkingu zmieści się 7 kolejnych aut. Drogę dojazdową z kruszywa utwardzono. Miejsca postojowe zostały wykonane z geokraty. To ekologiczne rozwiązanie – materiał do budowy tzw. zielonych miejsc pochodzi z recyklingu. Taki parking jest wytrzymały, a jednocześnie zapewnia przepuszczalność gleby. Kierowcy zatrzymują się już na geokracie m.in. przy parafii św. Józefa oraz przy ul. Strażniczej.

Dodatkowo w pobliżu SP nr 5 na wniosek mieszkańców wyrównano i naprawiono chodnik po obu stronach mostu nad Kanałem Młyńskim. Wymieniono także krawężniki. Teraz piesi pokonają ten odcinek bardziej komfortowo.

Zdjęcia: UM w Stargardzie