Aktualności: Działania społeczne

Więcej opasek dla seniorów

26 marca 2024

Radni Rady Miejskiej jednogłośnie podjęli decyzję o kontynuacji programu, dzięki któremu dodatkowa pomoc trafia do najstarszych mieszkańców Stargardu. Kolejna odsłona „Korpusu Wsparcia Seniorów” pozwoli na zakup kilkudziesięciu opasek bezpieczeństwa, które po wciśnięciu guzika wezwą natychmiastową pomoc. Takie urządzenia trafią do seniorów potrzebujących szczególnej opieki.

Opaski bezpieczeństwa świetnie sprawdzają się u stargardzian. Urządzenia przez całą dobę monitorują stan zdrowia użytkowników i przekazują zgłoszenia alarmowe – np. w razie upadku albo zatrzymania akcji serca. W ubiegłym roku z opasek korzystało 136 osób. W ramach kolejnej odsłony „Korpusu Wsparcia seniorów” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakupi 25 następnych urządzeń. Dodatkowo każdy użytkownik będzie miał zapewniony abonament na całodobowy monitoring. Środki na ten cel zostaną częściowo przeznaczone z budżetu miasta. MOPS będzie mógł również otrzymać dotację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Z opasek skorzystają seniorzy w wieku 65 lat lub starsi, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia. Program zakłada wsparcie dla osób samotnych albo mieszkających z bliskimi, którzy nie są w stanie zapewnić im odpowiedniej pomocy. Opaski działają, o czym najlepiej świadczą statystyki z ubiegłego roku – 67 seniorów użyło przycisku SOS, a 23 z nich wymagało pomocy pogotowia ratunkowego. Dodatkowo 370 razy udzielono wsparcia telefonicznie. „Korpus Wsparcia Seniorów” w naszym mieście koordynuje MOPS.

Zdjęcie: MOPS/archiwum