Aktualności: Sprawy urzędowe

Wirtualna obsługa w UM

9 kwietnia 2020

Nowość w Urzędzie Miejskim. W związku z epidemią koronawirusa przy ul. S. Czarnieckiego 17 można teraz zostać obsłużonym bez bezpośredniego kontaktu. W ten sposób klienci odbiorą chociażby Stargardzką Kartę Mieszkańca. Jednak ze względów bezpieczeństwa przed osobistą wizytą w UM warto najpierw zadzwonić. Wiele informacji udzielanych jest telefonicznie.

To nowe, bezpieczne rozwiązanie zarówno dla osób załatwiających sprawy, jak i dla urzędników. System jest bardzo prosty. Mieszkaniec, który przyjdzie do Biura Obsługi Klienta przy ul. S. Czarnieckiego 17, skorzysta na miejscu z rozmowy on-line – podobnej do tradycyjnej obsługi. Wystarczy usiąść przed monitorem, który znajduje się przy jednym ze stanowisk. W zależności od konkretnej sprawy, stargardzianie sami pobiorą odpowiednie druki – umieszczone w ponumerowanych szufladach.

Przy stanowisku jest też skaner, dzięki któremu urzędnik od razu może zweryfikować dokumenty. Z kolei drukarka pozwala na szybki odbiór Stargardzkiej Karty Mieszkańca. Dzięki takiej formie obsługi w BOKu przy ul. S. Czarnieckiego 17 znów można załatwić wszystkie dotychczas realizowane w tym miejscu sprawy.

Przed wizytą w urzędzie warto zadzwonić:

Biuro Obsługi Klienta – tel. 91 578 48 81 (sprawy z zakresu gospodarki komunalnej, przestrzennej, polityki społecznej, oświaty).

Ewidencja ludności – tel. 91 578 08 69.

Dowody osobiste – tel. 91 577 13 04 lub 91 577 07 04.

Urząd Stanu Cywilnego – tel. 91 577 07 93 lub 91 577 07 76.

Działalność Gospodarcza – tel. 91 578 48 53.

Alkohol, taxi – tel. 91 578 48 09.

Trzeba pamiętać, że w całym kraju nadal obowiązuje stan epidemii. Z tego powodu – w miarę możliwości – należy ograniczyć załatwianie spraw urzędowych do tych najpilniejszych.

Cały czas można również korzystać z poczty tradycyjnej: Urząd Miejski, ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard oraz elektronicznej skrzynki ePUAP. To najbezpieczniejsza forma kontaktu.

Wciąż nieczynna jest także kasa urzędu. Wpłat można dokonywać na konto bankowe: Gmina-Miasto Stargard, PeKaO SA I O/Stargard, numer: 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217. W przypadku braku takiej opcji prosimy o kontakt telefoniczny.

Zdjęcie: UM w Stargardzie