Aktualności: Biznes

Wspierają od 20 lat

2 grudnia 2019

Szkolenia, doradztwo, promocja i spotkania informacyjne – Stargardzka Izba Gospodarcza od dwóch dekad łączy przedsiębiorców z naszego miasta i regionu. Jej członkowie tworzą dobry klimat do rozwoju biznesu w różnych branżach. Zrzeszają ponad 120 podmiotów gospodarczych – w szeregach SIG są zarówno firmy jednoosobowe, jak i średnie oraz duże.

– Oprócz wielu zrealizowanych projektów, największą wartością SIG jest stworzenie spójnego środowiska, w którym przedsiębiorcy mogą dzielić się opiniami, wymieniać doświadczenia i razem działać na rzecz rozwoju szeroko pojętego biznesu. 20 lat temu pomysł stworzenia Stargardzkiej Izby Gospodarczej był jedną z pierwszych tego typu inicjatyw na Pomorzu Zachodnim. Dziękuję za mądre, skuteczne wspieranie biznesu i jednocześnie dobrą współpracę z miastem.– mówi prezydent Rafał Zając.

Stargardzka Izba Gospodarcza powstała w 1999 r. Dziś należy do niej ponad 120 przedsiębiorców ze Stargardu i regionu. SIG integruje lokalne środowisko biznesowe, wspierając właścicieli firm. – W naszym mieście staramy się stworzyć jak najlepsze warunki dla rozwoju biznesu. Dynamiczny rozwój Stargardu to także zasługa przedsiębiorców. Tworzycie tutaj duży potencjał. Gratuluję pięknego jubileuszu i jednocześnie życzę, żeby wasze zamiary – zarówno inwestycyjne, jak i osobiste – udało się w pełni zrealizować – mówi prezydent Rafał Zając.

SIG oferuje wsparcie dla wszystkich członków. Organizuje szkolenia i prowadzi bezpłatne doradztwo. Firmy należące do Izby mogą także liczyć na promocję oraz reklamę. SIG od wielu lat organizuje konkurs gospodarczy i konkurs na najlepszą pracę dyplomową wśród studentów stargardzkich uczelni. Wspiera też członków poszukujących pracowników, publikując oferty pracy.

Aby dołączyć do Stargardzkiej Izby Gospodarczej, należy wypełnić deklarację członkostwa i ankietę. Wnioski są dostępne tutaj. Zgodnie ze statutem, do SIG mogą należeć podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Po weryfikacji dokumentów przedsiębiorca lub przedstawiciel danego przedsiębiorstwa na najbliższym posiedzeniu Rady SIG prezentuje swoją firmę. Następnie na mocy uchwały podejmowana jest decyzja o przyjęciu nowego członka.

Zdjęcia: Tadeusz Surma