Aktualności: Działania społeczne

Wspieramy organizacje

25 maja 2021

Prawie 8 000 000 zł dostały od miasta w ubiegłym roku organizacje, fundacje i stowarzyszenia. To pieniądze na pomoc potrzebującym, ale także edukację, ekologię i sport.  Radni Rady Miejskiej jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z realizacji w 2020 r. programu współpracy Stargardu z organizacjami pozarządowymi.

W ubiegłym roku miasto sfinansowało prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy i noclegowni dla osób bezdomnych. Wsparcie trafiło też do klubów seniora i organizacji prowadzących tzw. mieszkania wspomagane. Kolejne środki popłynęły na półkolonie dla dzieci i terapię dla osób z niepełnosprawnościami. Mimo pandemii koronawirusa stargardzkie NGOsy działały aktywnie. Realizowały bieżącą działalność, ale też pomagały potrzebującym mieszkańcom z różnych grup społecznych.

W Stargardzie jest około 100 organizacji pozarządowych. Działają w różnych obszarach – zajmują się m.in. polityką społeczną, edukacją, turystyką, sportem, kulturą i ochroną zdrowia. Na co dzień mogą liczyć na pomoc Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Oprócz dofinansowania projektów SCWOP, które działa od 2009 r. organizuje szkolenia, udostępnia obiekty należące do miasta i udziela porad.

Zdjęcie: pexels.com