Aktualności: Sprawy urzędowe

Wspominamy chrzest Polski

15 kwietnia 2024

To dość młode święto państwowe, które obchodzimy w naszym kraju dopiero od 2019 roku, chociaż samo wydarzenie sięga drugiej połowy X wieku. Historycy uznają, że 14 kwietnia jest prawdopodobną datą przyjęcia przez Mieszka I chrztu w 966 roku. Także w Stargardzie pamiętamy o wydarzeniu, które zapoczątkowało chrystianizację Polski.

W Święto Chrztu Polski pod pomnikiem „Stargardzianie Ojczyźnie – w setną rocznicę odzyskania niepodległości” złożone zostały symboliczne, biało-czerwone kwiaty. Więcej o wydarzeniu z 966 roku można przeczytać w opracowaniu Małgorzaty Gryciuk z Muzeum Archeologiczno-Historycznego. Cały tekst znajduje się poniżej.

Święto Chrztu Polski

Chrzest Polski, a tym samym chrzest Mieszka I, to wydarzenie o fundamentalnym znaczeniu dl a historii naszego kraju i kształtowania się państwa polskiego. Współcześnie pozostaje jednym z najważniejszych świąt narodowych w Polsce.

Rocznica Chrztu Polski przypada na 14 kwietnia, gdyż to prawdopodobnie wtedy, w 966 roku, książę Mieszko I zdecydował o przyjęciu chrześcijaństwa. Chociaż data tego wydarzenia jest powszechnie znana i przyjmowana, ze względu na występujące w średniowiecznych źródłach różnice, nie jest datą pewną. Podobnie jest z miejscem, w którym odbyło się przyjęcie Chrztu. Zdaniem wielu badaczy była to wyspa na Ostrowie Lednickim. Na inne, potencjalne miejsca tego wydarzenia wskazuje się także: ówczesną stolicę Polski – Gniezno, Poznań, a nawet Pragę, z której pochodziła małżonka Mieszka I, Dobrawa. Philip Steele – amerykański historyk i autor książki „Nawrócenie i chrzest Mieszka I”, stwierdził, że władca wybrał wspomnianą wyspę jako miejsce, z dala od ówczesnej stolicy, by zminimalizować ryzyko buntu poddanych, którzy mogli być niezadowoleni ze zmiany religii. Wyspa na jeziorze Lednica była także miejscem jednego z najważniejszych grodów państwa Polan. Za tezą, iż to właśnie tam odbył się Chrzest Polski przemawia również fakt odnalezienia w tym miejscu kaplicy z pozostałościami zagłębień, które pełnić mogły funkcję baptysterium i pochodzą z czasów Mieszka I.

Najprawdopodobniej uzyskanie w pełni potwierdzonych informacji, co do czasu i miejsca przyjęcia przez Mieszka I Chrztu, już nigdy nie będzie możliwe. Nie umniejsza to jednak ważności temu wydarzeniu, które na zawsze odmieniło dzieje Polski. Umożliwiło bowiem integrację Polski z Europą chrześcijańską i otworzyło drogę do uzyskania międzynarodowego uznania i wsparcia. Chrzest umacniał władzę księcia i wpływał na transformację społeczeństwa, narzucając nowe wzorce moralne i społeczne. Ponadto, chrześcijaństwo przyczyniło się do rozbudowy infrastruktury sakralnej i edukacyjnej, co z kolei miało wpływ na rozwój kultury i cywilizacji polskiej. Rocznica Chrztu Polski jest zatem momentem do wspólnego świętowania pamięci o przeszłości i zobowiązania do kontynuowania dziedzictwa Mieszka I w przyszłości.

Zdjęcia: UM w Stargardzie