Aktualności: Sprawy urzędowe

WYBORY: Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania w Polsce

10 października 2023

Każdy, kto jest zameldowany na pobyt stały, zostanie automatycznie ujęty w spisie wyborców odpowiednim dla swojego miejsca zamieszkania. Ci, którzy nie mają stałego meldunku, mogą się dopisać do Centralnego Rejestru Wyborców. Istnieje również możliwość zmiany przypisanego miejsca głosowania – np. na lokal dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Czas na to jest tylko do 12.10. (czwartek).

W spisie wyborców sporządzonym dla stałego obwodu głosowania zostanie ujęty: wyborca zameldowany na pobyt stały, który nie składał wniosku o zmianę miejsca głosowania oraz wyborca ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Osoby, które nie posiadają stałego meldunku, oraz osoby nigdzie niezamieszkałe chcące wziąć udział w głosowaniu powinny złożyć wniosek o dopisanie do Centralnego Rejestru Wyborców. Mieszkańcy Stargardu wnioski składają w Ratuszu, Rynek Staromiejski 1, pokój nr 1. Jest na to czas do 12 października 2023 r.

! UWAGA !

Spis wszystkich obwodów wyborczych w Stargardzie wraz z dokładnymi adresami komisji wyborczych można pobrać z załącznika poniżej. Są również dostępne tutaj oraz w najnowszym wydaniu Stargardzkiego Informatora Samorządowego.

Każdy wyborca, w tym wyborca niepełnosprawny, może złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Wniosek należy złożyć do 12 października 2023 r. Wniosek składa się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Mieszkańcy Stargardu wniosek składają w Ratuszu, Rynek Staromiejski 1, pokój nr 1.

Ważne! Po złożeniu wniosku o zmianę lokalu wyborczego wyborca zostanie skreślony ze spisu w stałym obwodzie głosowania.

Obwody głosowania i adresy komisji wyborczych