Aktualności: Sprawy urzędowe

WYBORY: Głosowanie ZA GRANICĄ

9 października 2023

Ważna informacja dla wszystkich, którzy w zbliżających się wyborach parlamentarnych chcą głosować poza Polską. Tylko do 10.10. (wtorek) można złożyć wniosek w tej sprawie. Wyjaśniamy, gdzie trzeba to zrobić.

Głosować za granicą może na podstawie wniosku o ujęcie w spisie wyborców:

– wyborca stale zamieszkały za granicą oraz

– wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą.

W celu wzięcia udziału w głosowaniu wyborca powinien złożyć właściwemu konsulowi wniosek o ujęcie w spisie wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą. Wniosek należy złożyć do 10 października 2023 r.

Głosować za granicą można również na podstawie pobranego wcześniej zaświadczenia o prawie do głosowania.

Obwody głosowania za granicą tworzy Minister Spraw Zagranicznych w drodze rozporządzenia.

Grafika: gov.pl